Ubuntu Sverige är en så kallad lokal Ubuntugemenskap och är den populära Linuxdistributionens representanter i Sverige. I sin anmälan, som skickats till både KO och PTS, bygger man sitt argument på fyra punkter:

I måndags: Linuxanvändare JO-anmäler BankID.

Att sifforna som ligger till grund för beslutet att slopa stödet för Linux är fel. Finansiell ID-teknik, som sköter BankID, har sagt omkring 5 000 personer påverkas, medan Ubuntu Sverige hävdar att det gäller så många som 300 000 svenskar.

Att Finansiell ID-teknik inte självt bör ha möjlighet att fatta beslut som "missgynnar vissa samhällsgrupper och påverkar hela landets infrastruktur".

Att Finanisell ID-teknik inte bör få fatta beslut som "sätter datormarknaden ur spel och skapar en orättvis konkurrenssituation genom att bara gynna vissa plattformar".

Att det är "orimligt att tvinga stora delar av befolkningen att köpa nya datorer", något som Ubuntu Sverige hävdar blir konsekvensen av beslutet.

Ubuntu Sverige anser vidare att "övervakande myndigheter har ett ansvar att kräva att Finansiell ID-teknik tjänar det allmänna och inte missbrukar sin monopolställning".

Hela anmälan går att läsa nedan.