Fallet gäller en man i Spanien som klagat till spanska Datainspektionen sedan Googles sökresultat visade att hans hem lagts ut på exekutiv auktion. Något han anser kränkte hans personliga integritet.

Nu har EU-domstolen behandlat ärendet och ger mannen rätt.

"När det, efter en sökning på en persons namn, i förteckningen över sökresultat visas en länk till en webbsida som innehåller information om personen i fråga, kan den berörda personen således vända sig direkt till sökmotorleverantören eller, när denna inte rättar sig efter den berörda personens begäran, till behöriga myndigheter för att, under vissa förutsättningar, få denna länk borttagen från förteckningen över sökresultat", skriver domstolen.

EU-domstolens beslut väntas elda på debatten om "rätten att bli glömd", en huvudpunkt i EU:s föreslagna nya dataskyddsförordning.