På tisdagen beslutade EU-domstolen att Google ska ta bort känslig information om en spansk man från söktjänstens sökresultat. Sökresultatet visade att mannens hem lagts ut på exekutiv auktion, vilket han anser kränkte hans personliga integritet. Men vad domen innebär i förlängningen gäckar experterna.

– Domen kan få långtgående konsekvenser, men det är svårt att säga vilka, säger Daniel Westman, expert på it-juridik på Stockholms universitet.

Domen är prejudicerande, men luddig. Glasklart är att den ger den som är missnöjd rätt att begära en behandling av huruvida information ska kunna hittas på söktjänster. Det beror på att Google anses vara personuppgiftsansvarigt även fast söktjänsten länkar till innehåll på andra sajter.

Men domen säger inget konkret om vilka krav som ställs på behandlingen av klagomål, alltså vilka rutiner som ska användas för att behandla klagomål eller hur lång tid behandlingen av dem får ta. Det finns heller inget i domen som säger att söktjänster aktivt ska arbeta för att inte länka till känsligt innehåll.

Att söktjänster som Google anges vara ansvariga för personuppgifter de länkar till torde med all säkerhet innebära att vi får en fortsättning på hela affären. Olika intressenter kommer att begära att söktjänsterna åläggs olika typer av åtgärder. Räkna med domstolsprocesser om lagars tillämpningar.

Ett extremt scenario är att söktjänsterna bombarderas med så mycket arbetsuppgifter och förbud att de väljer att avveckla sina engagemang i Europa.

Det finns även mer positiva scenarier:

– Domen kanske leder till tydligare lagstiftning för sökföretagens skyldigheter, säger Daniel Westman.

Även analytiker har svårt att ange några bergsäkra konsekvenser av domen:

– Domen kan stärka individers personliga frihet, men det kan bli svårt att garantera efterlevnad av lagen. Den kan också bli negativ för söktjänsternas utveckling, säger Luca Schiovani, analytiker på Ovum.

Googles reaktion på domen är, inte oväntat, negativ. Företaget hade hoppats att EU-domstolen skulle gå på samma linje som EU:s generaladvokat, som tidigare uttalat att ett krav på att ta bort information skulle kränka yttrandefriheten.

– Det är ett nedslående beslut för såväl sökmotorer som utgivare i allmänhet. Vi är mycket förvånade att det skiljer så dramatiskt mellan generaladvokatens åsikt och de konsekvenser som han har beskrivit. Vi behöver nu tid att analysera beslutet och dess innebörd för oss, säger Farshad Shadloo, nordisk kommunikationsansvarig på Google.

Fakta

"När det, efter en sökning på en persons namn, i förteckningen över sökresultat visas en länk till en webbsida som innehåller information om personen i fråga, kan den berörda personen således vända sig direkt till sökmotorleverantören eller, när denna inte rättar sig efter den berörda personens begäran, till behöriga myndigheter för att, under vissa förutsättningar, få denna länk borttagen från förteckningen över sökresultat."