I stället för att satsa på nya dyra mötesrum för ”telenärvaro” och bokade videomöten, är det möjligheten att billigt och snabbt koppla upp ett videosamtal på den egna pc:n eller mobiltelefonen som lockar nya företagskunder att satsa på video.

Och trenden växer. Stora företag som Google och Microsoft vill flytta över sin videoteknik och sina varumärken Hangouts och Skype, med rötterna i konsumentmarknaden, till företagen. De utlovade vinsterna handlar inte längre bara om att spara chefers restid med videomöten.

Jesper Ritsmer Stormholt, Googles Nordenchef för företagstjänster, ser visserligen finanskrisen 2008 och behovet av att spara pengar som starten för ett nytt intresse för videomöten. Men tekniken når ut bredare.

– Video har varit stort bland konsumenter och högre chefer i näringslivet. Men 80–90 procent av de anställda använder det inte eftersom tekniken har varit bunden till mötesrum, säger han.

Även Microsoft hoppas kunna dra nytta av populariteten för sin konsumenttjänst Skype. För att locka fler företag och organisationer att kommunicera direkt med kunder via video blir företagsprodukten Lync allt mer kompatibel med Skype. I dag fungerar bara röstsamtal, men nästa steg är möjlighet till videosamtal mellan företagstjänsten och konsumenttjänsten. Planen är att integrationen ska vara klar inom de närmaste tolv månaderna.

På sikt planerar Microsoft att också marknadsföra tjänsterna under samma varumärke. Då ligger förmodligen det inarbetade Skype bättre till än Lync, även om Lync har färska framgångar på företagsmarknaden.

Microsoft beskriver sig nu som det företag som säljer flest telefonuppkopplingar till företag och hävdar att de har passerat Cisco som leverantör. I stället för Cisco är det nu Google som pekas ut som huvudkonkurrent.

Eric King är produktchef för Microsoft Lync. Han tycker att videotjänsterna har gått från att vara ett sätt att bara effektivisera inom företaget till att vara ett sätt att kommunicera också med sina kunder.

– De senaste tio åren har vi i princip koncentrerat oss på att effektivisera samarbete inom en organisation och jag tycker att vi i stort sett har nått det målet med Microsoft Lync. Med köpet av Skype har Microsoft möjligheten att göra något nytt: ta den gemensamma videoplattformen till hundratals miljoner människor utanför företagen och skapa möjlighet till bättre kundkontakter, säger han.

Trots att Lync och Skype närmar sig varandra tror Microsoft även i fortsättningen på att dela upp sin produkt i en företagsvariant och en för konsumenter.

– Många mindre organisationer som kanske saknar it-avdelning tar in Skype, men i större organisationer vill man ha den kontroll som Lync ger med koppling till till exempel Active Directory, säger Eric King.

Hos Google tror man däremot att samma produkt kan fungera för alla.

– Företag har höga krav på videokvalitet och säkerhet, men vi tycker att konsumenterna ska kunna förvänta sig samma säkerhet som företag, säger Matthew Leske, produktchef för Googles videoprodukt Hangouts.

Standardstrul

  • I dag fungerar lösningar från de olika leverantörerna dåligt tillsammans. Google och Cisco arbetar med standarden Web RTC för att nå ut med videosamtal direkt i webbläsaren utan att det ska behöva installeras några extra insticksmoduler. Arbetet med att få systemen att fungera tillsammans är inte helt enkelt.
     
  • Krav på att koppla ihop videokonferensen med andra verktyg som till exempel Google Docs gör det svårare att få till standardlösningar som fungerar.

– Jag förväntar mig att vi kommer att gå mot mer standardiserade lösningar i framtiden. I dag ser vi egentligen inga stora krav från kunderna på det, säger Matthew Leske, produktchef för Googles videoprodukt Hangouts.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning

Fakta

  • Skype. Det mest kända programmet för gratis internettelefoni, i maj 2011 köpt av Microsoft. Skype lanserades 2003 av Niklas Zennström och Janus Friis.
  • Google Hangouts. Videochatt-tjänst från Google. Ingår i det sociala nätverket Google Plus.