Nyheter i den senaste versionen är ett utökat mobil stöd och samarbete mellan användarna. Verktyget täcker hela kedjan av de beslut som fattas inom ekonomi- och verksamhetsstyrningen, från planering till uppföljning.

Missa inte: Siffrorna som visar BI-toppens mardröm.

Funktionerna i verktyget är baserade på Hypergenes beslutsstödsplattform, som i allt högre utsträckning involverar kunderna. Enligt Bengt Rahm, som är produktchef på Hypergene har företaget som uttalad strategi att låta kunderna styra produktutvecklingen.

Ett exempel är när Uppsala kommun nyligen installerade ett beslutsstödsverktyg från Hypergene, där delar av verktyget bygger på användarens specifikationer för verksamhetsrelaterad rapportering till chefer.

– På det sättet säkerställer vi att våra uppdateringar gör snabb skillnad, säger Bengt Rahm, i ett uttalande.

Andra nyheter i det nya verktyget är ett ökat fokus på interaktiv design, med tydligare och enklare navigation föra användarna. Enligt Hypergene kan användarna välja om de ska använda systemet via stationär eller bärbar dator, alternative platta smarttelefon, genom att verktyget bygger på responsiv design.