I dag fattades beslut om fem nya områden inom Sveriges satsning på strategisk innovation. Ett av dem är en satsning på sakernas internet och målet för programmet är att svensk industri ska bli bäst i värdlen på att utnyttja fördelarna med sakernas internet.

Sakernas internet: Sveriges nästa superexport.

Som ledare för det nya innovationsprogrammet står Östen Frånberg som tidigare bland annat varit ordförande för svenska delen av Internet Society men som i dag är gästforskare vid Uppsala universitet.

Tillsammans får de fem områdena dela på 200 miljoner kronor per år. Hur mycket varje område får är inte klart utan avgörs genom en förhandling. Sedan tidigare finns sex stycken program och totalt handlar det om runt en halv miljard kronor för innovation.