För tre år sedan kom Datainspektionen, DI, ut med sin första vägledning om vilka krav personuppgiftslagen, Pul, ställer på företag och myndigheter som använder sociala medier.

Huvudbudskapet den gången var att alla företag och myndigheter är ansvariga även när besökare skriver kränkande personuppgifter om någon på deras Facebooksidor. För att inte bryta mot personuppgiftslagen är företagen och myndigheterna skyldiga att snabbt rensa bort alla besökarkommentarer med integritetskränkande innehåll.

Intervju: Så tämjer hon Telias Facebook.

Nu har Datainspektionen kommit ut med en ny social mediervägledning. Här pekas ytterligare sex stycken sociala medie-tjänster ut, där företag och myndigheter också är ansvariga att rensa bort alla kränkande besökarkommentarer från sina egna sidor. De tjänster som pekas är Youtube, Linkedin, Instagram, Google Plus, Flickr och Pinterest.

Det kan finnas ytterligare sociala medier utöver de som myndigheten nu valt att peka ut där samma skyldigheter gäller, påpekar Nidia Larsson, jurist på Datainspektionen.

Det avgörande är om det handlar om en tjänst där företaget eller myndigheten själv bestämma vilka kommentarer som syns på deras egen sida, enligt Nidia Larsson.