Då och då får vi på Computer Sweden kritik för att vi har med för få kvinnor i vår publicering. Med jämna mellanrum gör vi nya ryck för att ytterligare lyfta fram fler. Varje gång vi skriver att vi gör det får vi också kritik för det:

”Lika gärna som det behövs fler kvinnor inom it behövs det väl fler män inom frisörbranschen eller inom barnomsorgen.”
Jo, absolut. Men det här är ju en it-tidning.

”Kvinnor är ändå inte intresserade av teknik, de som finns i branschen jobbar bara med marknadsföring och personalfrågor.”
Det stämmer inte. Det finns massor av kvinnliga tekniker, utvecklare och säkerhetsexperter – men på samma sätt som bristen på manliga förebilder inom äldreomsorgen gör att det finns ett djuprotat motstånd för män att satsa på den branschen så gör tillgången till få kvinnliga tekniska förebilder att det finns en tvekan för kvinnor att dyka ner i it-havet. Men ju fler som syns, desto mindre blir motståndet.

”Kompetensen ska avgöra, inget annat.”
Kvinnor är lika kompetenta som män. För att få ett blomstrande näringsliv och skapa nya innovationer behöver vi perspektiv från flera olika håll. I dag finns en uppenbar ojämvikt som inte är till gagn för någon.

För att svenska företag och arbetsplatser mår bra av en jämnare könsfördelning tycker vi att det är på sin plats att fortsätta lyfta fram de mycket kompetenta kvinnliga förebilder som finns i it-branschen. Även om de är relativt sett få råder det ingen brist på dem.

Till vår lista med de 50 mäktigaste kvinnorna i it-branschen, som vi publicerar i dag, har vi tvingats välja bort minst dubbelt så många högkvalitativa kandidater i våra hårda krav på inflytande, makt och relevans.

Vi är nu inne på åttonde året för listan och vi hade i vår enfald hoppats att det inte skulle behövas så många fler omgångar. Men skevheterna är fortfarande stora.

​I år har jämställdhetsfrågorna medvind, både inom politiken och i debatten i övrigt. Det har kommit extra många initiativ från it-branschen själv och ni läsare är mer på oss än någonsin för att lyfta frågorna. Det visar att det trots finns hopp för framtiden.