Tiffany Wissner är marknadschef för Microsofts databas SQL Server. På ett Sverigebesök nyligen var hon tydlig om hur Microsoft ser de närmaste åren vad gäller databaser:

– Lokalt installerade databaser kommer att finnas kvar, företag kommer att vilja ha vissa data inom sina egna väggar. Vi måste kunna stödja en blandad användning med lokalt installerade databaser och molndatabaser. Det inkluderar även tredjepartsleverantörer av privata moln, säger Tiffany Wissner.

I tider då Microsoft och andra leverantörer lyfter fram databastjänster i molnet gäller det att komma ihåg att de flesta databaser fortfarande finns installerade lokalt hos kunderna. Som ett mått på att molnanvändningen ökar nämner Tiffany Wissner statistik om utvärderingen av förhandsversioner av nyligen lanserade SQL Server 2014:

– Tio procent av utvärderingarna kördes i virtuella maskiner på vår molnplattform Azure.

Om den andelen är representativ så är det en bit kvar innan molnet dominerar, speciellt som det kan antas att det är lättare gjort att köra i gång en utvärdering i molnet än skarp drift.

Och det finns vissa principiella hinder mot ökad molnanvändning av databaser. Tiffany Wissner nämner svårigheter med förutsägbara prestanda, hantering av riktigt stora databaser och återställning vid katastrofer. Svårigheterna att erbjuda förutsägbara prestanda i molnmiljön gör att företag drar sig för att köra vissa databaser på molnplattformar som Azure. Ett extremexempel är aktiehandel, men det kan räcka att långa svarstider för e-handelstjänster leder till att kunderna försvinner innan avslut för att en molndatabas inte ska duga.

Men Microsoft och andra leverantörer jobbar hårt på att undanröja hindren. I Microsofts fall är det värt att notera är att de nya funktionerna ofta införs i den traditionella versionen av SQL Server. Det handlar ofta om att dra nytta av molnet för vissa delar av lösningar, snarare än att underlätta exklusiv användning i molnet.

Ett exempel är att använda molnet för återställning vid katastrofer. Det kan handla om att på ett enkelt sätt kunna köra en kopia av en databas i molnet, även om huvuddatabasen finns på en traditionell server. Ett annat exempel är automatiserad säkerhetskopiering från en traditionell databasserver till molnet, alltså att säkerhetskopieringen körs i gång när vissa användningsvillkor uppfylls.

Det finns vidare lösningar med flera databasservrar på olika geografiska platser. I sådana är det tänkbart att ha vissa databasservrar lokalt och andra i molnet. Ytterligare exempel är att fördela användningen så att transaktionshantering sköts på traditionella databasservrar och rapportering på från molndatabaser. Även arkivering från traditionella databasservrar till molnet är en möjlighet. Ett av Microsofts mål är att underlätta administration av blandade miljöer från ett verktyg, i det här fallet från det traditionella administrationsverktyget för SQL Server.

Fakta

Det finns två sätt att köra Microsofts databas SQL Server i molnet:

* Den traditionella varianten av SQL Server körs på en virtuell server på en molnplattform som Microsofts Azure.

* Microsofts databastjänst SQL Database på Azure. Den har till stora delar samma kodbas som traditionella SQL Server, men vissa funktioner bara i den traditionella varianten.