"Peter Sunde har inte visat någon omständighet som kan föranleda
resning i målet. Högsta domstolen avslår därför resningsansökningen", skriver HD i sitt beslut.

Peter Sunde dömdes i november 2010 till åtta månaders fängelse för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.