Roger Germundsson är chef för forskning och utveckling på Wolfram Research, företaget som är mest känt för matematikprogrammet Mathematica och sökmotorn Wolfram Alpha. Nu hoppas han vinna alla utvecklares hjärta med nya programmeringsspråket Wolfram Language.

Språket har sina rötter som en del i Mathematica, och planen på att bryta ut det som en egen produkt har funnits länge. Så länge att det redan på 1990-talet fanns en praktikant på Wolfram Research som arbetade med att frikoppla språket från matteprogrammet. Praktikanten hette Sergey Brin och gjorde sedan större succé med sin sökmotor Google tillsammans med partnern Larry Page.

Missa inte vår sajt om systemutveckling!

Då var planen ett ganska klassiskt programmeringsspråk med fokus på matematiska algoritmer och möjligheten att visualisera dem. När Wolfram Language nu är verklighet som egen produkt och lanseras på allvar i sommar är det ett språk som på många sätt skiljer sig från konkurrenterna.

– Vi vill gå motsatt väg från minimalistiska programmeringsspråk, säger Roger Germundsson.

I stället för att vara uppbyggt av tilläggsmoduler och bibliotek så ska Wolfram Language vara så komplett som möjligt i redan i sig själv och så automatiserat som möjligt att programmera. Inbyggt i språket finns kopplingar direkt till företagets databas som används i Wolfram Alpha. Det finns även en direkt koppling till en molntjänst för den som vill köra sin kod i molnet.

– Målgruppen är den som vill vara produktiv som utvecklare, säger Roger Germundsson.

Han jämför skillnaden mellan Wolfram Language och andra språk med skillnaden av att som nybyggare ta häst och vagn över den amerikanska kontinenten och att sedan åka tåg samma sträcka. Roger Germundsson är dock medveten om att det inte är enkelt att övertyga erfarna utvecklare om att byta verktyg.

– Programmeringsspråk är lite som religion ibland. Och har man investerat i att utveckla kod i ett visst språk så vill man gärna fortsätta att använda den investeringen, säger han.

Därför finns det möjlighet att kompinera Wolfram Language med moduler från andra språk som till exempel Java, C# eller Python.

Den som väljer Wolfram Researchs utvecklingsverktyg kan också programmera med samma typ av naturligt språk som används för att ställa frågor i företagets sökmotor. Utvecklingsverktyget ger då svar i form av tips på vilken kod som ska användas för att lösa problemet. Det finns även inbyggda funktioner för bildbehandling och möjlighet att till exempel identifiera ansikten i en bild.

Ett annat exempel där Wolfram Alpha kan användas är i formulärhantering. Via sökmotorn vet språket vad en stad är och kan direkt avgöra om det användaren matat in är en stad eller inte.

Roger Germundsson tror att enkelheten i kombination med möjligheten att köra allt i Wolfram Researchs molntjänst kommer att locka många nystartatde företag, särskilt inom området sakernas internet kommer att vara intresserade.

– När vi pratar med den nya generationens företag så är analysbakdelen för deras tjänster sällan gjord. Särskilt inte om de vill kombinera data från många olika sensorer, säger Roger Germundsson.