It-utbildningar är inte längre ett sorgebarn ute på högskolorna. 2007 kom vändningen och seddan dess har antalet sökande till it-utbildningar stadigt ökat. Exakt hur många som söker är inte helt lätt att avgöra eftersom det inte finns någon kategorisering av it-utbildningar i landet i den statistik som Universitets- och högskolerådet levererar. Men söker man på alla program där ordet data ingår är ökningen tydlig. Sedan 2010 har antalet sökande till de utbildningarna ökat med 62 procent – från nära 17 000 sökande till dryga 27 000 sökande i år.

Men platserna har inte ökat trots tillströmningen konstaterar Faramarz Agahi, viceprefekt för grundutbildningen vid institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet.

– Vi har betydligt fler sökande till alla it-programmen, men det togs ett regeringsbeslut 2010 om att antalet platser på högskolan generellt skulle minskas och det har också gällt vår fakultet. Men de senaste åren har vi haft ett litet överintag för att kompensera för de studenter som hoppar av efter ett tag, säger han.

Samtidigt som det söker fler har dock färre hoppat av konstaterar han.

– Ja, fler har stannat så vi fyller alla våra platser. För några år sedan tog vi även in studenter från reservplatserna och en del av dem hade väldigt låga poäng. Men i år och förra året har vi inte tagit in några reserver.

I takt med att studenterna som kommer in alltså har högre intagningspoäng och är mer motiverade så arbetar man nu på att höja kvaliteten i utbildningen.

– Ja, vi höjer ribban. Bland annat jobbar vi med att få våra studenter att skriva bättre och har gjort en stor satsning på gjort en stor satsning på akademiskt skrivande och kommunikation.

Annifrid Pålsson är chef för Studentrekryteringen på KTH i Stockholm och inte heller där ökar antalet platser särskilt mycket trots det ökade söktrycket.

– Men just i år har vi startat en ny utbildning i informations- och kommunikationsteknik som går på engelska och till denna utbildningar har vi fått 154 som sökt i första hand, säger hon

Annars är civilingenjörsprogrammet i datateknik en av de största utbildningarna på KTH med runt 160 nya studenter per år. Där är dock könsfördelningen bland de mest ojämna.

– Ja, det är ingen rolig historia. Nio procent av dem som söker den utbildningen i första hand är kvinnor – generellt på KTH ligger det på 31 procent. På vår nya utbildning i informations- och kommunikationsteknik ser det också bättre ut med 21 procent kvinnor, säger hon.

Ännu bättre ser det ut på en utbildning i simuleringsteknik och virtuell design där andelen kvinnor är uppe i nästan en tredjedel.

– Benämningen datateknik andas ju inte riktigt modernitet och det kanske kan spela roll, säger Annifrid Pålsson.

– Vi följer upp ganska många olika typer av incitament som får våra studenter att söka och kikar på hur vi ska kunna modernisera de här begreppen utifrån målgruppens perspektiv.