James A Lewis från Centret för strategiska och internationella studier i USA var inte optimistisk om möjligheterna att hitta tekniska lösningar som fullt ut skyddar medborgerliga fri- och rättigheter mot regeringsstyrd övervakning på nätet.

– Det finns ingen integritet på nätet och det finns ingen fullständig teknisk lösning på problemet. Vad ska vi göra åt det? frågade han sig.

Han fick medhåll av Eileen Donahoe, global affairs-chef för Human Rights Watch:

– Det kanske inte finns några tekniska lösningar på det här just nu, bara politiska.

De var två av paneldeltagarna när Stockholm Internet Forum drog i gång i Stockholm på tisdagsmorgonen. Temat för konferensen är frihet och öppenhet på internet. Flera programpunkter kretsar kring maktfrågorna om hur internet styrs. 450 deltagare från drygt 90 länder deltar.

NSA-visselblåsaren Edward Snowdens ande svävar tung över Münchenbryggeriet där Stockholm Internet Forum äger rum.

Konferensen har föregåtts av en upprörd debatt om varför UD inte bjudit in honom att delta i nätfrihetsdiskussionerna.

– Är det jag som ska ställa den tuffa frågan, varför är inte Edward Snowden här? frågade debattledaren Suhasini Haidar från Indien nästan direkt när konferensen startat.

En UD-representant fick resa sig upp och förklara man valt att lägga fokus hur man ska ska gå framåt och utveckla de demokratiska friheterna på nätet, snarare än på själva processen bakom Edward Snowdens NSA-avslöjanden.

Förklaringen till varför inte Edward Snowden bjudits in är svag, protesterade en konferensdeltagare, en kvinna från Sydafrika.

– Det är absolut nödvändigt att en sådan nyckelaktör när det gäller integritetsfrågor på nätet finns på plats på ett sådant här arrangemang, menade hon.

Även Eileen Donahoe från Human Rights Watch uppehöll sig mycket vid NSA-avslöjandena.

– Den stora storyn i år är Snowden. Den storskaliga NSA-övervakningen är svår att ens greppa.

Hon tyckte att många regeringar reagerat lamt på avslöjandena, men prisade samtidigt den brasilianska presidenten Dilma Rousseffs respons, när hon deklarerade att utan personlig integritet på internet finns det inte heller någon fungerande yttrandefrihet.

Den svenske it-ministern Anna-Karin Hatt deltog också i paneldebatten, där hon bland annat fick försvara den svenska FRA-lagen.

– Vi hade en väldigt intensiv debatt om detta i Sverige, som ledde till att integritetsaspekterna i lagstiftningen stärktes. I dag har vi en väldigt bra och transparent lagstiftning för detta på plats, säger hon.

Fakta

Stockholm Internet Forum syftar till att diskutera hur frihet och öppenhet på internet kan främja ekonomisk och social utveckling i hela världen. Konferensen anordnas av UD, Sida och Punkt SE.
Årets konferens är den tredje i ordningen.