På Computer Swedens lista finns kvinnor med makt i företag eller organisationer med verksamhet i Sverige. Med makt avses inflytande över och påverkan på affärer, teknisk utveckling, regleringar, politik och/eller opinion.

Sverker Brundin: "Därför lyfter vi fram kvinnorna"

Bildspel: Plats 20-2.
Bildspel: Plats 35-21.
Bildspel: Plats 50-36.

Extra: Fem internationella tungviktare.
Extra: Tio unga it-kvinnor att hålla koll på.

Sveriges mäktigaste it-kvinnor 2014 - hela listan:

1 (6) Sara Mazur. Forskningschef på Ericsson.

2 (1) Marie Ehrling. Styrelseordförande i Teliasonera.

3 (13) Rima Qureshi. Strategichef på Ericsson.

4 (ny) Cristina Stenbeck. Styrelseordförande Kinnevik, Stenbecksfärens maktbolag.

5 (5) Anna-Karin Hatt. It- och energiminister.

6 (14) Malin Frenning. Sverigechef på Teliasonera.

7 (ny) Agneta Lilja. Handelsbankens vice vd och chef för infrastrukturavdelningen.

8 (9) Jane Walerud. Affärsängel.

9 (ny) Hélène Barnekow. Chef för Teliasoneras koncernövergripande enhet Commercial.

10 (19) Yvonne Andersson. Chef för IBMs teknologiservice i Sverige, inklusive outsourcingverksamheten.

11 (36) Bodil Sonesson. Chef för global försäljning, Axis Communications.

12 (34) Mirva Antila. Chef för IBMs mjukvaruenhet i Sverige.

13 (ny) Liselotte Nejman. Chef för tjänsteutveckling och förvaltning på Volvo Personvagnar (Volvo Car Group).

14 (11) Karin Markides. Rektor på Chalmers sedan 2006.

15 (15) Anne-Marie Eklund Löwinder. Kvalitets- och säkerhetschef på Stiftelsen för internetinfrastruktur.

16 (4) Cecilia Malmström. EU-kommissionär för inrikesfrågor sedan 2010.

17 (10) Charlotte Brogren. Generaldirektör Vinnova.

18 (17) Anette Holm. Stockholms it-direktör.

19 (ny) Maria Jonsson. Nätverkschef på Tre i Skandinavien.

20 (ny) Karin Schreil Jonsson. Chef för globala infrastrukturtjänster på CGI.

21 (26) Alexandra Drevenlid. Teknikchef, Tele2 Sverige.

22 (ny) Inger Ekman. Försäljningschef mot hälso- och sjukvårdssektorn globalt på Tieto.

23 (ny) Mia Brunell Livfors. Styrelseproffs.

24 (16) Birgitta Klasén. Styrelseproffs med tung it-kompetens.

25 (ny) Maria Hellström. Chef för affärsområdet Service Sectors på Capgemini.

26 (27) Danica Kragic. Forskar i datorseende och robotik, professor i datalogi vid KTH.

27 (22) Eva Fors. Operativ chef för Microsoft i Sverige.

28 (21) Kristina Höök. Professor i interaktionsdesign på KTH och forskningsledare på forskningsinstitutet Sics.

29 (31) Åsa Zetterberg. Sektionschef för E-samhället på SKL.

30 (38) Charlotta Falvin. Styrelseproffs.

31 (46) Catharina Hedborg. Produkt- och marknadsdirektör för TDC i Sverige.

32 (ny) Eva Lindqvist. Styrelseproffs.

33 (ny) Helena Walldorf. Chef kundrelationer och försäljning, Volvo IT.

34 (35) Marie Ygge. Försäljningschef offentig sektor, Microsoft.

35 (ny) Ann Juviken. Delansvarig för it-tjänster på SEB.

36 (ny) Cecilia Wachtmeister. Ansvarig för globala kunder på Ericsson.

37 (ny) Jessica Stark. Vd på Startup People 46, Sup46.

38 (43) Marta Sjögren. Investerare på Northzone Ventures.

39 (ny) Karin Nygårds. Lärare, Sjöstadsskolan, Stockholms Stad.

40 (ny) Isabella Scandurra. Forskare i hälsoinformatik, Uppsala universitet.

41 (ny) Susana Meza Graham. Vice vd för Paradox Interactive.

42 (ny) Kristina Svahn Starrsjö. Generaldirektör Datainspektionen.

43 (ny) Cecilia Borg. Produkstrateg för OpenJDK på Oracle.

44 (ny) Ingrid Stenmark. Chef för CEO Office på Teliasonera.

45 (23) Elza Dunkels. Forskar om ungas nätanvändning vid Umeå Universitet.

46 (37) Caroline Andersson. Vd för Governo.

47 (ny) Jenny Starck. Försäljningschef på Oracle.

48 (ny) Victoria Eklund. Chef för produktutvecklingstjänster på Tieto.

49 (39) Kristina Wiktander Broman. Affärsområdeschef på HP.

50 (20) Cecilia Fahlberg. Förbundsordförande för Unionen.

Fakta

Namn: Sara Mazur.
Ålder: 48 år.
Gör: Forskningschef på Ericsson.
Bor: I villa i Saltsjö-Boo utanför Stockholm.
Familj: Man och två barn, 10 och 6 år gamla.
Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik, KTH, och teknologie doktor i fusionsplasma­fysik, KTH.
Karriär: Docent i fusionsplasmafysik på KTH. Började på Ericsson 1995 och har sedan dess varvat arbete inom forskningen med arbete på olika affärsenheter. I ledande roller inom teknikutveckling och FoU sedan 15 år tillbaka.