Öppnat för ny konkurrens

VMware målar upp en bild av en it-avdelning under hård press.

Enligt en undersökning som företaget har sponsrat tar det i snitt sju månader längre för en svensk it-avdelning att leverera nya it-funktioner än vad verksamheten i företaget förväntar sig.

När VMwares tekniske marknadschef, Brian Gammage, är på besök i Stockholm använder han det gapet mellan dröm och verklighet för att skapa sympati hos företagets samlade kunder och partner. Budskapet är att virtualisering på alla fronter, tillsammans med företagets egna molntjänster i hybridversion mellan publikt och privat moln, skapar möjligheter både att sänka kostnaderna för drift och att sätta press på leverantörer. Samtidigt ska det gå att korta tiden det tar att få i gång nya funktioner som företagens verksamhet kräver.

– Det är inte längre nog med att virtualisera servrar, ju mer du kan få över till mjukvaruprocesser ju snabbare kan du bli, säger Brian Gammage.

Budskapet är knappast överraskande med tanke på utvecklingen för företaget VMware och utvecklingen i serverhallen där den virtuella servern i dag är normen. Att separera hårdvaran och mjukvaran från varandra med ett lager av virtualisering är i dag vanligt även för nätverk och fler företag som Amazon och Citrix vill precis som VMware leverera klienterna virtuellt både till traditionella pc och till smarta mobiler eller surfplattor.

Enligt Brian Gammage skapar den här utvecklingen, tillsammans med att allt fler tjänster flyttar till molnet, helt nya förutsättningar för it-avdelningarna. De slutar vara bara en leverantör.

– Vi vill att it-avdelningen ska bli en drivkraft för innovation, säger Brian Gammage.

VMware hoppas att it-avdelningen med mer mjukvara och mindre hårdvara ska kunna investera hälften av sin budget på ny teknik och hälften av budgeten på drift av gamla system. I dag är den fördelningen närmare 30 procent mot 70 procent enligt VMwares sätt att räkna.

– Om du spenderar mindre på den utrustning du har i dag blir det mer pengar att spendera på ny utrustning för morgondagen, säger Brian Gammage.

För att få fler att virtualisera mer tar VMware hjälp av nya partner, bland annat för att leverera molntjänster med företagets teknik. I Sverige är Ipeer och Atea redan i gång med sina egna lokala molntjänster på den svenska marknaden.

– Partner är livsnödvändiga för oss. För hur kan vi annars prata med alla våra kunder utan våra partner i ekosystemet?

– Vi försöker göra infrastrukturen till legobitar så att kunden kan lägga mindre pengar på integration och den integration som behövs, den gör våra partner, säger Brian Gammage.

Också Microsoft har anammat hybridmolnet med sin virtualiseringslösning Hyper V som bas. Med den går det, precis som med VMwares lösning, att flytta servrar mellan den egna datahallen, molnet hos den lokala partnern och Microsofts eget publika Azuremoln.

– Det är väldigt många som migrerar över till Hyper V för att öppna för den här typen av lösningar, säger André Henriksson som är affärsområdeschef för infrastruktur hos Microsoft i Sverige.

Enligt honom är de nya kunderna både sådana som flyttar från konkurrerande lösningar, som VMware, och de som först nu virtualiserar sina servrar.

– Vi ser redan en ganska hög virtualiseringsgrad men det folk gör nu är att ta sista steget. Det första var bara att sänka kostnaden och göra servrarna enklare att hantera. Nu ser man över också var man lägger de virtuella maskinerna, säger André Henriksson.

Det öppnar enligt honom nya möjligheter för Microsofts partnerföretag.

– Om man tittar på vårt partnernätverk just nu är det många traditionella konsultpartner som lägger till tjänster där de kanske driver kundens publika webbsajt från Azure och sedan tar betalt per månad för drift och förvaltning, säger André Henriksson.

I kampen mot VMware håller han fram just Microsofts investeringar i Azure som viktiga.

– Vi har en mycket starkare molnplattform än vad VMware har, säger André Henriksson.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning