Nosql-databaser bjuder ofta på specialiserad funktionalitet som passar bra i specifika situationer. Men det kan uppstå problem om behoven är breda. Det har skaparna av databastjänsten Orchestrate tagit fasta på.

– Det är fyra olika databastjänster som kombineras, säger Olga Stern, systemutvecklare på konsultföretaget Valtech.

Orchestrate är i grunden en databas av key-value-typen. Det innebär att information sparas i form av nyckelvärden kopplade till datavärden. Eftersom datavärden är av typen Jsonobjekt kan man jämföra en nyckeldatakombination med en rad, eller post, i en tabell i en relationsdatabas. Varje Jsonobjekt kan ses som värdena för en rad.

Missa inte vår sajt om systemutveckling!

Lägg till det att varje nyckel-datakombination i Orchestrate hör till en samling, ”collection”. En samling kan jämföras med en tabell, det finns dock inga tekniska restriktioner för att Jsonobjekten måste vara av samma typ.

Högst upp i hierarkin finns ”applikationer”. En applikation i Orchestrate innehåller ett antal samlingar. Jsonobjekten kan variera mellan applikationerna.

Nu kommer det intressanta. Utöver nyckelvärdefunktioner finns möjligheter att koppla olika händelser, alltså information i olika kategorier med tidsstämplar, till varje nyckeldatakombination. Dessutom kan nyckeldatakombinationer kopplas till varandra, som i en grafdatabas. Det ger en del av funktionaliteten i en relationsdatabas. Lägg till det fritextsökning på all information som lagras.

Sammantaget blir det en kombination som dels ger en hel del av den funktionalitet som fås med en traditionell relationsdatabas som Oracle, dels bjuder på flera intressanta nosql-funktioner. Att det är en molntjänst innebär att det inte krävs några installationer av mjukvara.

– Skaparna av Orchestrate har verkligen sänkt alla trösklar för att komma i gång. Man behöver inte ladda ner något och kan köra ganska mycket gratis, säger Olga Stern.

I sitt arbete har hon erfarenhet av olika typer av databaser, till exempel nyckelvärdedatabasen Riak. Orchestrate använder hon i ett fritidsprojekt.

Funktionerna i Orchestrate nås med Rest-anrop, alltså webbadresser med parametrar, eller med färdiga klientbibliotek för Node.js, Java och Go. Det går att köra en miljon anrop per månad gratis, oberoende av hur mycket data som hanteras, sedan kostar det. Ett anrop kan till exempel vara att lagra en nyckeldatakombination eller att göra en sökning.

Fakta

 • Orchestrate kombinerar flera olika typer av databaser. Grunden är en nyckelvärdedatabas, som kompletteras med kopplingar à la grafdatabaser och möjligheten att koppla tidsstämplad information om händelser till nyckelvärde-kombinationer.
   
 • Utöver de en miljon anrop till Orchestrate per månad som är gratis ser prismodellen ut så här:
   
 • Upp till tio miljoner ytterligare anrop per månad kostar 39 dollar, cirka 256 kronor, samt två dollar, cirka 13 kronor, varje miljon anrop.
   
 • Upp till 50 miljoner ytterligare anrop per månad kostar 149 dollar, cirka 979 kronor, samt två dollar, cirka 13 kronor, varje miljon anrop.
   
 • Upp till 100 miljoner ytterligare anrop per månad kostar 749 dollar, cirka 4 922 kronor, samt två dollar varje miljon anrop.
   
 • Dessutom varierar graden av support för de olika alternativen. Läs mer på Orchestrate.io.