Kassaklirr när molnet växer

Löneutvecklingen inom affärssystemsområdet har länge varit trög. Med nya tekniska lösningar väntas efterfrågan öka kraftigt.

Det pratas en hel del om affärssystem för tillfället, och genom att olika molnlösningar tar över mer och mer ute på företagen finns det få anledningar att tro att intresset kommer minska de kommande åren.

– Bristen på löneutveckling är en konsekvens av att investeringar inom affärssystem har stått stilla, säger Kristian Sundberg, vd på Eastbrook Information Lab som gör undersökningen It-lönebarometern.

Beroende på kompetens och erfarenhet tjänar en anställd med specialkompetens inom affärssystem mellan 40 000 och 60 000 kronor i månaden. Det kan tyckas vara en lön i nivå med resten av branschen, men utvecklingen har länge stått och stampat, trots att affärssystem är en så kritisk del hos dagens it-företag.

– Man har avvaktat de senaste åren eftersom det inte har varit något tryck på att införa nya system. Det finns ett latent behov av att investera i affärssystem och det väntas förbättra löneutvecklingen inom affärssystemen.

Framför allt är det hos små och medelstora företag som efterfrågan väntas bli som störst. Många står i startgropparna samtidigt som väldigt få redan har sitt system i molnet.

– Det finns en sådan oerhörd effektiviseringspotential inom små företag. Vi kommer få se en stor förändring.

Fakta

Här är snittlönerna för dem som jobbar med affärssystem.

Säljare: 59 164 kr/mån

Affärssystemarkitekt: 
54 347 kr/mån

Projektledare:
46 919 kr/mån

Tekniker/specialist: 
46 052 kr/mån

It-konsult: 
45 001 kr/mån

Systemerare:
41 799 kr/mån

Mer mobila lösningar

De flesta i branschen är överens om att mobila system blir en allt större faktor för affärssystem i allmänhet och kundvårdssystem i synnerhet under den närmaste tiden. Företagrn försöker expandera möjligheterna för att kunna ge sina anställda möjligheten att komma åt olika enheter av affärssystemet var de än befinner sig.

Sociala medier får större betydelse

Affärsystemet får applikationer för att företagen ska kunna överskåda exempelvis recensioner av produkter på Linkedin, Twitter och Facebook på ett enklare sätt.

Smartare system

I takt med att big data på allvar tar sig in i kundvårdssystemen blir de även smartare. Exempelvis ska affärssystemen kunna förutse köpbehovet före kunden, bland annat genom att se tillbaka på tidigare vanor.

Marknadschefer får större inflytande

När affärssystemen blir mer tillgängliga och enklare att testa ökar möjligheterna för marknadsavdelningen att testa nya verktyg utan inblandning från it-avdelningen. Gartner spår att marknadschefen spenderar mer pengar på it-investeringar än vad it-chefen kommer att göra.

Användarupplevelsen i fokus

Användargränssnittet i affärssystemen ska inte bara vara lätt att förstå utan även vara responsivt för att kunna användas på flera olika typer av enheter. När enkla program går att använda överallt på privatsidan vill man ha sådana även i sin yrkesroll.