IBM och SAP samarbetar inom logistik- och transportlösningar genom att erbjuda med nya branschspecifika plattformar. Dessa ska ge en ökad flexibilitet och möjliggöra ökad användning av molntjänster, analysbaserade verktyg och mobilbaserade verktyg i företagen.

Idag ser många transportföretag, såväl sjö-, som flyg- och landbaserade över sina ofta föråldra och slutna logistiksystem. Målet med översynen är att standardisera it-plattformar för att få till stånd mer företagsövergripande affärsprocesser och att erbjuda bättre tjänster till sina kunder.

– Förmågan att erbjuda en upplevelse för kunderna blir allt mer avgörande i konkurrensen mellan logistikföretagen, säger Raimon Christiani, som är chef för rese- och transportlösningar på IBM Global Business Services, till IDG News.

Den nya plattformen kombinerar SAP-mjukvara med IBM:s installations- och konfigurationstjänster. Såväl mjukvarorna SAP Transportation Management, SAP Event Management och SAP Customer Relationship Management liksom SAP Billing and Revenue Innovation Management Solutions kommer att integreras i de nya erbjudandena.

Leverantörerna ska erbjuda stegvis utrullning av verktygen beroende på företagens individuella behov och standardprocedurer för bästa praxis från IBM.

– I den globala transportindustrin blir informationen lika viktig som det fysiska flödet av varor. Många fraktföretag måste därför uppdatera sina tidigare slutna it-miljöer och satsa på stora förändringsprojekt, säger Till Dengel, som är chef för rese- och transportlösningar på SAP.

I samma veva lanserar IBM en ny portfölj av molntjänster, Cloud Business Solutions, som är avsedda att köra specifika affärsprocesser, exempelvis kundvård eller administration av tillgångar, asset management.