Qlik har huvudkontoret i Philadelphia och där bor Landskronasonen Lars Björk med familj. Han har haft USA som hemvist i åtta år nu och Qlik är sedan fyra år noterat på amerikanska Nasdaq, som det första svenska företaget. Det går att ifrågasätta den svenska delen i det globala beslutsstödsföretaget, men grunden är i Sverige och all utveckling av de centrala produkterna sker från Lund.

Fördjupning: Siffrorna som visar BI-jättarnas mardröm.

Företaget beskrivs allt som oftast som en succéhistoria. Men under det senaste året har det inte gått särskilt bra på börsen. Dessutom har vinsterna stadigt sjunkit de senaste åren. Många i branschen pratar om att Qlikview inte längre är en så innovativ produkt.

En av de hetaste utmanarna är amerikanska Tableau Software. Under första kvartalet ökade Qlik intäkterna med två procent. Tableaus licensintäkter ökade hela 83 procent.

– Det är inget ovanligt att det går trögt i kvartal ett, det är en säsongsvis variation. Men visst har Tableau gjort ett väldigt bra jobb. Det är däremot från en mindre bas så det är inte riktigt jämförbart, säger Lars Björk, koncernchef på Qlik till Computer Sweden.

Folk säger att Qlikview är för komplext, speciellt i jämförelse med Tableau. 

– Det ligger en viss sanning i det. Frågan är om man ska ha allt med i grundprodukten, eller i stället ha tillägg. Men Tableau och Qlikview konkurrerar inte så mycket med varandra. Vi tar bägge andelar från de stora drakarna. SAP, Oracle, IBM et cetera är verkligen komplicerade. Med mindre än att de skrotar allt gammalt tror jag inte att det räcker med ett attraktivare gränssnitt. De sitter rejält i baksätet.

Under de senaste två åren har Qlik investerat tungt i en ny produkt, med arbetsnamnet Qlikview.Next. Den ska komma under andra kvartalet - till hösten. Produkten är moln- och mobilanpassad och mycket arbete har lagts ned på att göra den så användarvänlig som möjligt.

– Vår lönsamhet har gått ner de senaste åren. Det är på grund av investeringen i den nya plattformen. Från och med nästa år ser vi en möjlighet att öka tillväxten och förbättra lönsamheten. Det första målet är att växa, sedan att optimera vinsten. Vi siktar huvudsakligen på att så fort som möjligt ta så många marknadsandelar som möjligt.

Har den värsta hajpen för Qlik lagt sig?
– Nej, det tror jag inte alls. Det handlar mer om cykliska mönster från investerarnas sida. När den nya produkten är ute kan de mycket väl haka på igen.

Som försmak ska det komma en gratis version för personligt bruk senare i sommar, där det går att bygga enklare saker själv.

Intäktsmodellen förändras samtidigt, "gamla" Qlikview bygger på traditionella licenser, i den nya molnbaserade mjukvaran betalar företagen för användandet - mer ju oftare produkten körs. Vanliga Qlikview är uppe i version 11 och vidareutvecklas parallellt i Lund, men de stora resurserna läggs på den nya produkten.

Fakta

  • 1 800 anställda
  • 470,5 miljoner dollar (3,3 miljarder kronor) - omsättningen 2013
  • Lite mer än hälften av försäljningen kommer från partner
  • 32 000 kunder
  • Kunder i 120 länder
  • Största kunderna: HP, "en stor finansiell institution" och två skoldistrikt - ett i Singapore, ett i USA, som har cirka 30 000 användare.
  • Största tillväxtpotentialen: Fjärran Östern, med Singapore som bas.

...att ligga på amerikanska Nasdaq i stället för Stockholmsbörsen:
– När man har världen som arbetsfält passar det bra. I vårt fall är det som teknikbolag en enorm fördel, investerarna är huvudsakligen amerikanska. Affärsmässigt ger det framför allt ett värde på den amerikanska marknaden - det gör att vi oftare blir intervjuade i medierna till exempel. Den svenska pressen bevakar helst listade bolag i Sverige, det är på motsvarande sätt i USA.

...big data:
– Det är ett poputtryck. Jag tycker att det är för mycket fokus på big i stället för data. Vi är datakällaoberoende och ligger väl till inom området. Vi jobbar ihop med Mongdb, Hortonworks och Cloudera. King är en kund till oss och de kör Hadoopkluster och ovanpå det Qlikview.