(CS/Orlando)

SAP:s sätt att ta betalt för sitt mer moderna användargränssnitt Fiori har väckt kritik från företagets kunder ända sedan verktyget började säljas. Upprördheten har bland annat att göra med att ett användarvänligt gränssnitt saknats och gjort det svårare för de köper systemen att göra dem populära hos sina slutanvändare.

– Vi har försökt förklara för SAP att ett Fiori utan licensavgifter kan sälja fler SAP-licenser, säger Per Högberg som är sekreterare i den svenska SAP-användarföreningen Sapsa.

Genom den internationella användarföreningen Sugen har han drivit på att SAP ska göra Fiori fritt som ett sätt att göra SAP mer tillgängligt för slutanvändarna. Arbetet har varit en del i ett större arbete för att få SAP att göra sin licensvilkor mer begripliga för kunderna.

– Det handlar inte så mycket om att vi vill betala mindre som att vi vill kunna förstå vad vi betalar för. Komplexiteten gör att många hindras att göra affärer, säger han.

Arbetet med att förenkla licensavgifterna har kommit en bit på väg och att SAP backat om licenserna på Fiori ses som symboliskt viktigt. Men det finns fortfarande mycket att göra enligt Per Högberg och arbetet med att påverka SAP fortsätter.

– En av de viktigaste sakerna är att SAP infört en intern modell för när saker får föras in på prislistan, säger Per Högberg.