– Vi frågade oss själva hur det skulle kännas att stå på Arlanda klockan fem på morgonen med fyra barn och få höra att man inte finns med på resan, säger Håkan Åhman, it-driftchef på Fritidsresor.

De inblandade i projektet för att flytta Fritidsresors bokningssystem från en IBM-stordator till Windowsservrar hade alltså klart för sig hur enormt viktigt det var att inget skulle gå fel. Ett år efter att bytet genomförts har allt fungerat.Själva bytet genomfördes med ett fem timmar långt driftstopp mellan klockan tio på kvällen och tre på natten. De pågående bokningarna fördes över under driftstoppet, de ”stängda” bokningarna hade redan förts över. Efter själva bytet behövde man aldrig gå tillbaka till databasen på stordatorn för att hämta information.

Varför bytte Fritidsresor driftsmiljö för ett system som körts sedan sextiotalet?
– Det var ett processorbyte på gång på stordatorn i Tyskland där systemet kördes, med höjda priser som följd. Dessutom baseras prismodellen för stordatorn på transaktioner och sökningar räknas som transaktioner. Det matchade inte våra krav, eftersom vi vill öka antalet sökningar, till exempel på webben och från partner.

Blir det billigare med Windowsservrar än stordatorn?
– Det ser jättebra ut från ett affärsperspektiv, säger Håkan Åhman utan att avslöja några detaljer.

Projektet genomfördes med verktyg från Micro Focus för att flytta Cobolkoden till Windows. Det innebar också att IBM:s databas DB2 byttes till Microsofts SQL Server. Projektet tog 1,5 år. Själva arbetet utfördes av ett företag i Sydafrika, där antalet aktiva personer var mellan 20 och 30.

– En lärdom är att det är bra att ha egen personal som utför arbetet. Det är svårt när en tredje part ska migrera koden utan att förstå logiken i den.
Förutom att själva koden behövde skrivas om för att fungera på Windows passade man på att skriva om en del logik i gamla program. Det var helt enkelt ett bra tillfälle att rätta till gamla brister. Dessutom krävde bytet av databas en del ändringar.

Fakta

Ett konverteringsprojekt utan oväntade problem finns inte. I Fritidsresors fall visade det sig att teckenkoderna, ascii-koderna, på stordatorn inte överensstämde med Windows, vilket gav ”lustiga konsekvenser”, enligt Fritidsresors Håkan Åhman.