KUNDERNA

1,7 miljoner 

hushåll har tillgång till Com Hems kabelnät.

67% 

av de hushåll som har tillgång till Com Hems kabelnät har även tillgång till ett parallellt fibernät i huset.

45,8% 

av de hushåll som har tillgång till Com Hems nät köper någon av företagets tjänster.

27,8% 

av Com Hems kunder har både tv, bredband och telefoni från företaget.

17,9% 

av Com Hems intäkter kommer från kunder som enbart har grundutbudet av tv-kanaler.

570 000 

är antalet bredbandskunder den 31 mars, upp från 542 000 ett år tidigare.

327 000 

har telefoni via Com Hem, ner från 339 000 för ett år sedan.

595 000 

hushåll abonnerade på digital-tv per den 31 mars. Ett år tidigare var siffran 613 000.

TIVO

496 miljoner kronor 

har investerats i Tivo-plattformen, varav 262 miljoner kronor gått till att köpa Tivo-boxar till kunderna.

132 miljoner kronor 

har Com Hem utöver detta lagt på marknadsföring av Tivo, räknat fram till 31 mars.

12% 

av digital-tv-kunderna hade Tivo-abonnemang efter ett halvårs marknadsföring. Det motsvarar drygt 70 000 kunder.

12 månader

tar det innan en ny Tivo-kund som tecknar 12-månadersavtal blir lönsam för Com Hem. Tecknas 24-månadersavtal tar det 15 månader.

23 månader 

tar det innan en befintlig digital-tv-kund som byter till Tivo blir lönsam, om kunden tecknar ett 12-månadersavtal. Tecknar kunden ett 24-månadersavtal tar det 30 månader.


19 månader

är den genomsnittliga kontraktsperioden för en Tivo-kund.

2019

går avtalet med Tivo Inc ut. Com Hem har rätt att på egen hand förlänga det med två år i taget om företaget har minst 200 000 Tivo-kunder.

FÖRSÄLJNING

72% 

av all försäljning sker via Com Hems callcenter för inkommande samtal.

2,9 miljoner 

samtal tog Com Hems callcenter emot under 2013.

480 

av Com Hems 966 anställda jobbar med kundservice.

TEKNIK

2,5 miljarder kronor 

har Com Hem investerat i nät och it-system sedan 2009.

3

datacenter i Stockholmsområdet huserar all viktig utrustning. Det primära centret ligger i Nacka Strand.

FINANSER

4,4 miljarder kronor 

omsatte Com Hem under 2013. Under 2012 var siffran 4,6 miljarder.

771 miljoner kronor 

blev vinsten 2013. Året innan blev vinsten 597 miljoner kronor.

4 800 000 kronor 

är Com Hems vd:s Anders Nilssons årslön. Han har även möjlighet till bonus motsvarande 75 procent av den fasta lönen.

Källa: Com Hems prospekt, som kan läsas hos Nordea.