Många som köper konsulttjänster har någon skräckhistoria att berätta om konsulter som har tagit till fula trick för att tjäna pengar på dem. Även konsulterna själva berättar ibland avslöjande historier, i alla fall om sina konkurrenter.

De rena tjuvknepen är omtalade, till exempel att flyga in toppkonsulter till säljmöten för att sedan bemanna projekten med gröngölingar, eller att debitera restid som arbetstid. Men det pratas också om mer strukturella problem ute i It-Sverige. Här följer ett axplock från svenska konsultköpare och konsulter som Computer Sweden har pratat med.

Systematiskt ljug

På kundens uppmaning dokumenterar konsultföretaget noggrant vilken kompetens som det kan bjuda på. Problemet är att obefintlig kompetens beskrivs. En variant av det här tillvägagångssättet är att konsultföretag torgför kompetens som funnits tidigare, men försvunnit med personal som slutat. Eftersom många konsultföretag har hög personalomsättning är det inte alls ovanligt.

Storartade löften

Ett konsultföretag gör utfästelser om hur det kan effektivisera en kunds verksamhet och sänka dess kostnader. När projektet är i gång konstaterar kunden att alla funktioner inte finns med i den ursprungliga offerten, något som konsultbolaget mycket väl visste. Resultatet: konsultbolaget kan debitera extra för tilläggstjänsterna.

Slentriandebitering

När en kund efter många år gjorde en stor revision av konsulträkningar visade det sig att ett konsultföretag under flera år har debiterat för arbete som aldrig utförts.

Dubiös granskning

En kund beställer en granskning av ett stort pågående projekt, men låter konsultföretaget som genomför projektet granska det. Föga förvånande blir resultatet av granskningen att det ska drivas vidare.

Utvecklar det man kan

Ett konsultföretag har stark kompetens på en viss teknikplattform. När kunden vill ha en viktig applikation föreslår konsulterna att just den teknikplattformen ska användas, även om andra alternativ är bättre.

Det här problemet uppstår främst när ett konsultföretag har starka band till en kund, till exempel beroende på tidigare lyckade projekt, och därför åtnjuter ett stort förtroende.

Utvecklar i onödan

Ett konsultföretag med ansvar för ett SAP-projekt ägnar åtskilliga timmar åt att skräddarsy lösningar som det finns standardmoduler för, till en diger kostnad. Det behöver inte ens handla om lurendrejeri i sådana här fall. Det finns helt enkelt så många färdiga lösningar till SAP-system att ingen, eller få, har överblick.

En extrem variant är att utveckla ett helt eget system när det finns standardsystem.

Partner som sviker varandra

När ett stort kommande projekt diskuteras gör två konsultföretag gemensam sak. Under samtalen har de båda konsultföretagen till synes goda relationer och berättar om hur de kan komplettera varandra i det blivande projektet. Men när projektplanerna börjar ta form ringer representanter för båda den blivande kunden med förslag om hur de kan hantera hela projektet på egen hand.

Ett sådant här agerande skapar naturligtvis farhågor om att de inledande utfästelserna från konsultföretagen inte är mycket värda, förutom att det är oetiskt i största allmänhet.

Dubbla roller

En myndighet som måste anpassa sig till nya EU-regler kallar in ett konsultföretag för råd. Samma konsultföretag har medarbetare på plats i Bryssel som ger råd om hur reglerna ska utformas.

Även om konsultföretaget utför ett korrekt arbete i båda fallen och har vattentäta skott mellan de olika konsulterna finns alltid misstanken om att vissa av företagets konsulter arbetar för att förse andra med arbete.

Växer med kunden

Ett snabbväxande företag expanderar med konsulthjälp och då ökar antalet konsulter i takt med kundföretaget. Det gagnar inte kundföretaget. I stället för att hålla konsultberoendet konstant, eller öka det, borde en bra konsult ha som mål att avskaffa sig själv.

Ett tecken på att det här tillståndet uppnås är att konsulterna i allt utom lönebeskeden fungerar som anställda på kundföretaget.