I Förvaltningsrättens domslut står det att e-förvaltning är ett högprioriterat område för offentlig förvaltning. Exempelvis vill Kungsbacka kommun digitalisera hela sin förvaltning i en process som ska genomföras under 2014. Här krävs att även protokoll från sammanträden och liknande ska kunna signeras digitalt och kommunen samarbetar med företaget Comfact som utvecklat systemet Prosale Signing.

– Förvaltningsrättens dom är den första i sitt slag i Sverige och innebär att många andra kommuner nu kan komma på banan med införande av digital hantering av alla dokument. Det kommer att innebära stora besparingar eftersom man kan spara upp till 400 kronor per dokument om man slipper den manuella processen, säger Comfacts vd Anders Törnqvist.

Han säger att Kungsbacka kommun är banbrytande på området.

– De har gjort ett jobb som alla andra kommuner kan ha nytta av. De flesta kommuner har givetvis system för elektronisk hantering av sådant som ansökan om dagisplatser och liknande men rättsläget kring e-underskrifter av protokoll har inte prövats tidigare.

Comfact är även inblandade i utveckling av den nya, nationella e-legitimationen.

– Vi är inne i funktionstester som ska vara klart kring midsommar. Trots all kritit mot e-legitimationsnämndens arbete ska detta förhoppningsvis leda till att flera aktörer ska in på marknaden vilket blir både bra och billigt för oss medborgare.

Fakta

Göteborgsföretaget Comfact har sedan 2006 utvecklat en teknik för att signera juridiskt bindande avtal på webben utan krav på dosor eller e-legitimation. Den patenterade tekniken Prosale Signing har sedan dess börjat användas av ett 50-tal kunder i Sverige och utomlands.
På kundlistan står bland andra Saab, SKF, Volvo Transport, Nordbanken Finans, ÅF och SCB.