Det framgår av ett pressmeddelande. Pengarnas som delas ut ska gå till stöder projekt som utvecklar kunskap och metoder för innovationer utifrån ett normkritiskt perspektiv.

– Sverige är ett av världens mest innovativa länder och vi är även världsledande inom jämställdhet. Det är ingen slump. Innovation, tolerans, jämställdhet och mångfald hänger ihop. Genom att ta in fler perspektiv och ifrågasätta det vi tar för givet kan vi också bli mer innovativa, säger Klara Adolphson, enhetschef för Innovationsledning på Vinnova.

Tre projekt får finansiering:

RIKA 3.0, Luleå Tekniska Universitet, 4 miljoner
"Projekt som i living lab-miljö ska utveckla en prototyp till nya inkluderande affärsmodeller för offentlig finansiering, något som ska bidra till jämställd/jämlik tillgång till offentlig finansiering."

Rättviseförmedlingens Räkna-projekt, Rättviseförmedlingen, 3,2 miljoner
"Normen för vem som syns och hörs mest i media i dag är en vit man. Syftet med projektet är att ta fram en webbtjänst, Rättviseräknaren, som på ett enkelt och överskådligt sätt tar fram jämförbar statistik kring vilka som syns och hörs i nyhetsmedia."

SimChild, barnavårdsutredningar och datorbaserad simulering i socionomutbildningen, Högskolan i Jönköping, 4 miljoner
"Projekt som med hjälp av datorbaserade simuleringar ska stärka blivande socionomers insikter om förekomsten av dolda diskrimineringsgrunder i barnavårdsarbetet och därmed stärka deras förmåga att genomföra professionella barnavårdsutredningar."

19 förstudier får också pengar:

Inkluderande idéhubbar - vägen till framtidens regionala innovationsstöd, Karlstads universitet, 300 000

FUNK, Föreningen Furuboda Åhus, 245 000

Framtida Yrkesval: Inspiration och Innovation genom Normmedvetna Arbetsprocesser i Nya Samarbetssystem, Swerea IVF AB, 300 000

Women on Wheels, Living Cities Stockholm AB, 295 000

AB NORM, Lunds universitet, 300 000

Normkritiska vägar till ett värdigt åldrande, Stockholms universitet, 300 000

Samverkansmodell för utveckling av normkritiska tjänster inom modebranschen, Göteborgs universitet, 292 000

Effektiv experimentell innovation - en förstudie för behovsinventering och ett normkritiskt verktyg, Luleå tekniska universitet, 300 000

En normkritisk spelkultur, Blekinge tekniska högskola, 300 000

c.along - normkritiska samtalsformer, c.off, 215 000

Normkritisk kravställning för utveckling av tillgängliga tjänster inom e-hälsa, SICS East Swedish ICT AB, 300 000

Optimering av gynekologiska och urologiska undersökningar via användarcentrerade designmetoder, Uppsala universitet, 266 800

Innovationer för vardagspusslet, Stiftelsen Teknikdalen, 150 000

Få sex att funka!, Normkritisk sexualundervisning från ett funktionsnedsättningsperspektiv, Linnéuniversitetet, 300 000

Ökad mångfald på tekniska utbildningar, Kungliga tekniska högskolan, 300 000

Innovation för alla, Lotten & Company AB, 300 000

LASS-i ett index för mångfaldsdriven lönsamhet, Ampersand AB, 300 000

MEPublic Service, Föreningen Fanzingo, 299 000

Att göra bortom normen, Konstfack, 288 000