"Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär ny praxis från och med 2014-06-13. Fram till detta datum har rättssystemet bekräftat tidigare praxis. Detta innebär att tidigare avgifter är korrekt påförda och kan ej återbetalas".

Så skriver Radiotjänst på sin webbsida, med innebörden att den som fått betala tv-avgift för sin dator, surfplatta eller mobil inte kommer att få pengarna tillbaka.

Men det är fel, enligt Erik Nymansson, justitieråd på Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det här är ett prejudikat och ett prejudikat anses alltid ha gällt.

– Radiotjänst har följt de domar som dömts i förvaltningsrätten och kammarrätten, men de domarna har aldrig vunnit laga kraft och vi har nu upphävt de domarna, så det är inte så mycket att stödja sig på, säger Erik Nymansson till vk.se.

Det betyder enligt justitierådet att alla ärenden som ligger i lägre instanser nu kommer att dömas enligt Förvaltningsdomstolens prejudikat.

Däremot behöver det prövas i rätten vad Radiotjänst ska göra med alla de som betalat sin avgift men inte överklagat.

– Om Radiotjänst ska betala tillbaka till alla, det är något som kan bli en fråga för en annan domstolsförhandling.