I april ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet. Det innebär ett allt för omfattande intrång i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter anser domstolen. Men trots det håller den svenska lagstiftningen anser den grupp, ledd av Sten Heckscher, som analyserat frågan på uppdrag av justitieminister Beatrics Ask.

– EU-domstolen har inte sagt ett ljud om nationell lagstiftning utan gjort en samlad bedömning av de olika delarna i datalagringsdirektivet. Vi har haft den domen i ena handen och svensk rätt i den andra, analyserat delfrågorna och gjort en samlad bedömning av vår lag, säger Sten Heckscher.

– Det korta av det långa är att lagring och tillgång inte strider mot EU-rätten.

Beskedet kan få stor betydelse för de svenska operatörer som upphörde att lagra trafikdata i samband med EU-domstolens dom. På en direkt fråga om operatörerna bryter mot lagen svarar Sten Heckscher undvikande.

– Det är skillnad på den svenska lagen och på vad operatörerna gör. Men jag tänker inte uttala mig om det – vi har gjort en analys av domen och aktörer som PTS får titta på operatörernas agerande.

Samtidigt konstaterar han att PTS bör utgå från den bedömning som han och hans medarbetare gjort.

– Då kommer de att göra det som står i den svenska lagen att de ska och i regelverken står det om lagring i sex månader.

Trots att den svenska lagen inte bryter mot EU-rätten finns det vissa områden där integritetsskyddet skulle kunna stärkas. Det handlar framför allt om att polisen i ett underrättelseskede kan ta beslut utan att först få ett domstolsbeslut. Dessutom har regeringen nyligen meddelat att den vill göra en allmän översyn av inhämtningslagen.

– Det här är frågor vi ska jobba vidare med och vi räknar med att bli klara någon gång i trakten av årsskiftet, säger Sten Heckscher.

Tele2 meddelar i ett pressmeddelande att operatören inte återupptar datalagring utan ett klargörande från PTS.

– Utredningen har gjort en annan rättslig bedömning än det svenska operatörskollektivet, vilket förvånar oss. Det är dock komplexa juridiska frågor varför PTS nu måste klargöra om datalagring skall ske. Innan dess återupptar vi inte datalagringen då vi står fast vid vår bedömning att den svenska lagen uppvisar samma brister i integritetsskyddet som EU-direktivet, säger Stefan Backman, chefsjurist Tele2 Sverige.

Fakta

I april i år ogiltigförklarade EU-domstolen datalgringsdirektivet. "Direktivet innebär ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter, utan att detta intrång begränsas till vad som är strängt nödvändigt", skrev domstolen i sitt pressmeddelande.