Max fries
Del 1: Från flipperstök till hamburgerkök.

Del 2: Byråkratkrocken. | Del 3: Spelcentret hoppas på regeringen.

Den 8 mars i år stannar en av Lotteriinspektionens anställda till vid Max hamburgerrestaurang vid Ikea i Uppsala. Men det är inte bara menyernas erbjudande om lyxshake och chilicheese som fångar blicken; där framme vi kassorna står även ett Xbox 360 till allmänhetens förfogande.

Det ska det inte göra.

Enligt Lotteriinspektionens register hemma i Strängnäs finns inget tillstånd att ha en spelkonsol på denna allmänna plats; det gör det inte och hen skriver en anmälan. Så kommer det sig att det dimper ner ett brev från Lotteriinspektionen hos Max den 18 mars i år:

”Vid Lotteriinspektionens kontroll på Max Hamburgerrestaurang, Uppsala fanns på platsen alternativt anordnades spel på en stycken elektroniska spelautomater av typen förströelsespel, Xbox 360. För att anordna spel för allmänheten på spelautomater krävs tillstånd. Det krävs också tillstånd att ställa upp vissa typer av spelautomater för allmänheten. Ni saknar tillstånd.”

Brevet kom som en blixt från klar himmel för Max. Inte nog med det, detta med att sakna tillstånd var till synes allvarliga grejer. Brevet, rakt igenom så klart författat på byråkratsvenska, känns minst sagt en smula hotfullt när det konstateras att Max kan ha begått ett brott som ”om gärningen inte bedöms som ringa” kan leda till ”böter eller fängelse i högst sex månader.”

– Vi kände faktiskt inte till att det krävdes tillstånd för att ha spelkonsoler på våra restauranger. Hade vi känt till det skulle vi så klart ha sökt det, säger Carina Dyberg, som är projektledare på Max.

Det finns en Xbox 360 på 25 av Max nästan 100 restauranger i Sverige. De har hamnat där i samarbete med Microsoft; för den senare är det så klart en utmärkt plats att marknadsföra både sin spelkonsol och sina spel - för Max ett sätt att ge kunderna lite extra underhållning.

– För oss finns det ett stort värde i att ha spelkonsoler på restaurangerna. Vi vill ha det på ännu fler restauranger än vi har idag, att det krävs tillstånd har vi egentligen ingen åsikt om. Vi vill uppfylla de krav lagen ställer och kommer att göra det, säger Carina Dyberg.

På frågan om det inte känns lite märkligt att det krävs tillstånd av staten för att ha en Xbox 360 - som dessutom alltid är laddade med barnvänliga spel - uppställt känns märkligt, svarar Carina Dyberg att hon inte lägger några värderingar i den saken.

Nåja, saknar saken värderingar så har det ändå ett värde: Varje restaurang måste ha ett eget tillstånd, och varje tillstånd har ett så kallat självkostnadspris, det vill säga vad ärendet kostar myndigheten att handlägga - i det här fallet 2 500 kr. Så i dagsläget alltså 25 gånger 2 500 kronor, vilket ger en kostnad på drygt 60 000 kronor. Den dag alla restaurangen har en Xbox blir kostnaden den fyrdubbla, alltså närmare en kvarts miljon. Tillståndet räcker i tre år, och måste sedan sökas om.

En till synes otidsenlig lagstiftning, eller?

– Vi är en tillsynsmyndighet som har till uppgift att utföra det åtagande regeringen gett oss. Och eftersom automatspelslagen är utformad som den är, och vi har det uppdrag vi har, så har vi inte mycket val, säger Joakim Rönngren, kommunikationschef på Lotteriinspektionen.

Lotterininspektionen är den myndighet som ska se till att den svenska spelmarknaden är laglig säker och tillförlitlig. I huvudsak handlar det om att övervaka alla slags spel om pengar, vilket är vad lotterilagen handlar om. Men sen finns den så kallade automatspelslagen, vilken också faller under Lotterininspektionens ansvar.

Och det är här det blir lite trassligt, minst sagt.

Tittar man på inspektionens hemsida under fliken ”spelformer” hittar man bingo, kasino, lotterier, poker, spel på hästar - och spelautomater. Där ges följande förklaring till vad dessa spelautomater är:

”En spelautomat är en maskin eller automat där man mot betalning kan spela om pengar eller varor. Detta är oftast spel där turen eller slumpen avgör om spelaren vinner. En annan typ är arkadspel, som inte ger någon vinst. Exempel är mer skicklighetskrävande spel, som datorspel och flipperspel.”

Det är alltså dessa som omfattas av automatspelslagen. Det finns tre undergrupper: Värdeautomatspel, varuspel samt förströelsespel. Och det är i den sista kategorin som Max inte ont anandes klampat in i tillsammans med partnern Microsoft. Lotteriinspektionen ger fyra exempel på vad förströelsespel kan vara:

"Flipperspel – en så kallad elektromekanisk spelautomat.
Bilspel – en elektronisk spelautomat som ska likna en bil.
Målspel – ett mekaniskt spel där två spelare spelar mot varandra och försöker göra mål. 
Tv-spel – en typ av datorspel där en apparat (konsol) kopplas till en tv. De vanligaste är Wii, Xbox och Playstation."

Det är lätt att ta sig för pannan - ordbruket i kombination med kravet på tillstånd så fort det ställs i lokaler eller platser dit vem som helst får komma kan tyckas en smula verklighetsfrånvänt.

Men Joakim Rönngren förklarar:

– Automatspelslagen handlar egentligen inte själva spelautomaterna, vare sig det handlar om en spelkonsol eller flipperspel. Lagen är en social skyddslag. Ända sedan den kom 1982 har syftet varit att se till att de platser där de här spelen finns är bra miljöer för barn.

– Inte ens 1982 trodde väl någon att spelautomaterna i sig var farliga för barn. Däremot var platserna de stod på inte alltid särskilt bra. Jag minns själv min ungdoms flipperhallar i Stockholm dit jag och mina kompisar gick för att spela. Det var rätt ljusskygga lokaler som befolkades av ett klientel som det kanske inte var lämpligt att ha i samma lokaler som barn.

Flippers

Sedan 1982 har lagen genomgått en del förändringar, bland annat till att innefatta speldatorer och spelkonsoler. Men det är väl ändå skillnad mellan en arkadmaskin med Donkey Kong som stod i en murrig flipperhall på 80-talet och ett Xbox vid kassorna på Max?

– Det är klart att det är skillnad, och vi förstår att tillämpningen av lagen känns otidsenlig. Jag menar, de flesta har väl en spelkonsol hemma och att det står en på hamburgerrestaurangen gör ju knappast den till en farlig miljö för barn, det anser kanske inte vi heller som myndighet, säger Joakim Rönngren.

– Men återigen, nu är automatspelslagen utformad så här och få vi en anmälan så måste vi ju agera. Det innebär kanske inte att det här är ett prioriterat område för oss, det är inte vanliga spelkonsoler på restauranger som är det största av våra problem om man säger så.

Är det dags att skrota lagen?

– Vi har skrivit ett betänkande till regeringen redan 2012 där vi i varje fall efterlyser en förändring och en anpassning till hur läget ser ut i dag. De går att begripa varför lagen finns där, särskilt om man känner till dess bakgrund, men kanske borde den tillämpas på annat sätt.

Lotteriinspektionen har föreslagit är att dagens system ska ersättas med anmälningsplikt; alltså att alla som ställer upp spelkonsoler på sitt kafé, sin restaurang eller butik måste anmäla att den finns där. Vitsen med det är bland annat att det självkostnadspriset skulle kunna antingen skippas helt, eller i vart fall sänkas dramatiskt.

Vid anmälningsplikt krävs ingen inspektion från myndigheten, utan det räcker med kommunens vanliga tillsyn av exemeplvis brandsäkerhet. Men det finns också en hel del övrig administration att spara in på. För att någon ska få ha ett ”förströelsespel” i sina lokaler i dag krävs inte bara att man skött sin ekonomi och sina affärer, dessutom görs en så kallad vandelsprövning. Den görs för att se om ”anordnarens personliga förutsättningar” ökar risken för uppkomst av alkoholmissbruk, drogmissbruk, kriminalitet eller allmänt ordningsstörande beteende.

Läser man Lotteriinspektionens betänkande från 2012 får man helt klart känslan av myndigheten sitter med en het potatis man inte vill i sitt knä, mest för att den inte känns värst angelägen. På i princip punkt efter punkt vill man bort från dagens system.

Inspektionen tycker inte längre att platsen där spelen finns behöver inspekteras på förhand för att se om de är socialt farliga för barn, de tycker inte att det finns någon forskning som stöder att spel i sig kan påverka barn på ett negativt sätt och summerar läget så här:

”Lotteriinspektionen ser inte längre något behov av en särskild tillståndsprövning av spelplatsen. Att denna är lämplig enligt de övriga krav samhället uppställer på en lokal där människor samlas torde vara tillfyllest. Vidare finner inspektionen att vandelsprövningen i praktiken saknar funktion och bör utgå. Slutligen är det svårt att motivera att en statlig myndighet i denna situation ska bestämma vilka spel som kan anses skadliga för barn- och ungdomar. Särskilt då entydigt vetenskapligt stöd saknas för att spelens innehåll skulle ha någon verklig påverkan på barns och ungdomars beteenden.”

Trots det måste alltså Max betala sina 60 000 kronor. Inte nog med det, även lan-kaféet Inferno Online tvingas betala 70 000 kronor till Lotteriinspektionen för sina två spelhallar i Stockholm. Förra året fick även de ett brev från myndigheten.

Allt beror på en dom i regeringsrätten från 2007, där det konstateras att platser som Inferno Online självklart är dagens flipperhallar. Vilket i sin tur beror på att en ambitiös tillståndshandläggare i Örebro och en ung spelentusiast kom ihop sig om en åldersgräns för tolv år sedan.

Den historien kan du läsa här imorgon. Då börjar vi också berätta vad tjänstemännen på Finansdepartementet och regeringens politiska talesman har att säga i frågan.

Läs vidare:

Del 2: Byråkratkrocken. | Del 3: Spelcentret hoppas på regeringen.