Det säger Radiotjänsts vd Carl-Gustav Johansson till Ekot. I fredags, när Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att en dator inte är en tv-mottagare i lagens mening och därmed inte ska beläggas med tv-avgift, var dock beskedet det motsatta.

Så varför har Radiotjänst ändrat sig?

– Vi har kommit fram till att vi är tvungna och vi kommer att kontakta de hushåll och företag som eventuellt är berörda av detta. Det gäller alltså alla de som blivit avgiftsbetalare sedan februari 2013, säger Carl-Gustav Johansson.

– Vi hade inte förväntat oss det utslaget som kom i fredags.

Radiotjänst har även gått ut med ett meddelande på sin webbsida:

"Vi arbetar nu för högtryck med att upprätta en effektiv process för att hantera återbetalningarna. Samtliga nya avgiftsbetalare sedan februari 2013, som kan ha rätt till återbetalning, kommer att få ett brev som i detalj beskriver hur man går tillväga.

Just nu är det hög belastning på våra handläggare och vi ber därför våra kunder att avvakta och istället invänta detta brev.

Återbetalning kan inte ske per automatik då Radiotjänst inte registrerat om det är en dator eller tv-apparat som legat till grund för avgiften."