Den amerikanska molntjänsten Dropbox tog förra året steget över Atlanten genom att öppna ett första europeiskt kontor på Irland. När Computer Sweden träffar Johann Butting, Dropbox Europachef sker det i Stockholm dit han begett sig för möten med svenska företag. Under våren lanserade Dropbox ett antal nya företagstjänster och dessa har nu i veckan få en svensk språkdräkt.

– En tredjedel av alla som ringer på vårt supportnummer frågor om vi pratar svenska så trots att ni är duktiga på engelska finns det tydligen ett behov av lokal anpassning, säger tyske Johann Butting.

Han vill inte uppge exakt hur många av företagets användare som är svenskar men påstår att en tredjedel av den svenska befolkningen har registrerat ett konto, vilket i så fall skulle innebär tre miljoner svenska konton.

Fördjupning: Fler får upp ögonen för helsvensk lagring.

Globalt har Dropbox numera 300 miljoner användare varav 70 procent finns utanför den amerikanska hemmamarknaden.

Dropbox brukar av svenska konkurrenter lyftas fram exempel på opålitliga tjänster ur integritetssynpunkt eftersom data lagras i amerikanska datahallar där diverse spionorganisationer har full insyn.

– Detta är en oro som vi tar på stort allvar och här skärpt våra rutiner för datalagringen med en modell där vi spridit ut data på en mängd olika krypterade servrar för att försvåra insynen från tredje part, säger Johann Butting.

I den stora företagssatsning som Dropbox nu genomför ingår även att förstärka säkerheten. Helt nyligen köpte Dropbox startupföretaget Mobilespan som utvecklar program för att ge företagsanställda tillgång till innehåll på ett säkert sätt. När det gäller frågan om regler för hur svenska företag och myndigheter får hantera data som rent fysisk placeras utanför EU anser Johann Butting att Dropbox har sitt på det torra.

Han säger att Dropbox uppfyller kraven kring regelsystemet för amerikanska safe harbor act men kan givetvis inte garantera att detta håller NSA på avstånd.

– Vi har ett stort team som enbart jobbar med säkerhetsfrågor och ger regelbunden feedback och uppdateringar även till svenska företagskunder, säger Johann Butting.

Han uppger att Dropbox redan fått många företagskunder i Sverige men kan bara nämna två vid namn, musiktjänsten Spotify och designbyrån Doberman som har ett 50-tal anställda.

Bland de svenska konkurrenterna märks Storegate som har levererat molntjänster i mer än tio år.

– Att Dropbox nu översätter sin tjänst till svenska visar på ett bra sätt att företagen i Sverige gärna vill arbeta med en lokal molnleverantör. Men Dropbox har en bra bit dit och att endast översätta sin tjänst till svenska förändrar i sak väldigt lite, även om det för en del kan vara lättare att använda tjänsten på svenska, säger Matz Karlsson, vd på Storegate.

Fakta

Dropbox for Business har funktioner som gör det möjligt att länka ihop personliga konton med företagskonton, men lagra olika filer på olika lagringsareor. Via plattformen Project Harmony kan anställda samarbeta kring Microsofts Office-filer.

Priset för ett företag med minst fem användare är 100 kronor per anställd och månad. Då ingår obegränsat datautrymme.

All datatransport sker via tunnel med 128 bitars krypteringen medan lagrad data har 256 bitars aes-kryptering.

Dropbox har 700 anställda, varav 50 i Europa. I höstas hade företaget 200 miljoner användare och nu är man uppe i 300 miljoner, varav fyra miljoner företag.