Förra året gav Malmö stads jurister grönt ljus för avtalet med Google som tagits fram speciellt och Google Apps for Education infördes på bred front. Nu används molntjänsten av 60 000 elever i Malmö.

Nu har Datainspektionen också sagt sitt och de håller inte med om den bedlömning som gjorts i Malmö.

Avtalet stupar på att Datainspektionen inte gillar villkoren för hur Google får använda personuppgifterna som skolorna lagrar i molntjänsten. Instruktionerna är för vida skriver Datainspektionen i sitt beslut och trycker på att villkoren måste vara ”tydliga, uttömmande och inte lämnar öppet för olika tolkningsalternativ”.

Om inte avtalet skrivs om så att det blir tydligare hur Google får hantera uppgifterna måste Malmö sluta använda molntjänsten i sina skolor enligt Datainspektionens föreläggande.