Malmö stad tar strid mot Datainspektionen. På onsdag lämnas överklagandet in säger grundskoledirektören Anders Malmquist till Computer Sweden.

– Vi lägger oss inte. Det är väldigt viktigt att överklaga – vi är pionjärer i Sverige och det här beslutet får inte bli prejudicerande för hela Skol-Sverige, säger han.

– Det här är jätteviktigt för oss och vi inför Googles molntjänst i hela skolan från förskolan till gymnasiet.

Beslutet från Datainspektionen riktar kritik på tre punkter mot Malmö.

– Två av punkterna är sådana som handlar om våra egna rutiner och de löser vi lätt. Den tredje som handlar om hur personuppgifterna hanteras måste vi få in underlag från Google för att kunna svara upp mot de krav som Datainspektionen ställer.

Fördjupning: Googles plan för att bli överens med DI.

Men är inte det just vad Datainspektionen kräver – att ni förtydligar avtalet på den punkten? 
– Det kan ju vara så att vi skriver om avtalet men genom att överklaga kan det ju också visa sig att vi redan gjort tillräckligt, säger Anders Malmquist.

Han framhåller att den lagstiftningen som ligger till grund för Datainspektionens beslut är föråldrad.

– Den är från 90-talet och förarbetena är ännu äldre. Då rådde andra förhållanden än de som gäller i dag – det behövs ny lagstiftning.