Sedan EU-domstolen i april förklarat datalagringsdirektivet ogiltigt har läget för de svenska operatörerna varit oklart. PTS har i väntan på besked från regeringen sagt att de inte kommer att kräva att operatörerna lagrar trafikdata enligt de befintliga reglerna, som utgår från EU:s datalagringsdirektiv.

Nu är beskedet ett annat. Det framgår av ett brev som skickats från PTS. I brevet, som publicerats av internetoperatören Bahnhof, hänvisar PTS till regeringens utredare, som förra veckan drog slutsatsen att den svenska lagstiftningen om trafikdatalagring håller och inte behöver ändras efter EU-domstolens utslag.

"Utredningen besvarar således den huvudsakliga fråga som operatörerna ställt till PTS och myndigheten kommer nu att utgå ifrån att de svenska reglerna om datalagring ska tillämpas.

PTS hoppas att detta besked kommer att vara vägledande för ert vidare agerande i denna fråga", skriver PTS.