Foto: Inferno Online.

Del 3: Spelcentret hoppas på regeringen.

Tidigare i reportageserien:
Del 2: När studenten krockade med byråkraten.
Del 1: Från flipperstök till hamburgerkök.

70 000 kronor? Summan verkade bisarrt stor. Likaså att verksamheten plötsligt ansågs behöva både tillstånd och tillsyn av en myndighet som var satt att bevaka Svenska Spel och marknaden för spel om pengar. Vad hade de med ett lan-kafé som Inferno Online att göra?

Men det var ändå inte det som var det värsta. Det var bemötandet, sättet som några tillsynspersoner från Lotteriinspektionen till synes bara dykt och upp närmast slängt informationen i ansiktet på Erik de Basso och de andra som jobbar på lan-kaféet, eller gamingcentret som de själva kallar det. Och brevet som kom sedan, det med anmodan att ansöka om tillstånd, betala 35 000 kronor för var och en av företagets två gamingcenter, det ena vid Odenplan, det andra på Södermalm i Stockholm. Om inte väntade enligt lagen antingen böter eller fängelse upp till sex månader. Det var ord och inga visor.

– Man bli ju förbannad. Här driver vi en seriös verksamhet runt dataspel, en global företeelse där Sverige är bland de bästa i världen, och så kommer en myndighet inklampandes och påstår att det vi gör är något farligt, något som måste övervakas och som vi dessutom ska betala massa pengar för, säger Erik de Basso.

– Jag tror att Lotteriinspektionen ville statuera ett exempel, och då gick de på oss för att vi är störst. Men känslan var att de inte fattade någonting av vad vi håller på med. Man undrar om de som tar sådana här beslut ens vet hur man använder internet. Att de skulle ha spelat ett spel är nog inte ens att tänka på. Man blir så trött.

Det är svårt att veta om Lotteriinspektionen var beredda på reaktionen som kom. Det var inte bara Erik de Basso som tyckte det hela var konstigt, saken blev dessutom riksnyhet under en dag eller två – och inte ens de mest sakliga artiklarna kunde dölja en viss förvåning över situationen.

Som Computer Sweden berättat tidigare i artikelserien, hade allt det som skedde sin bakgrund i den så kallade automatspelslagen från 1982, en social skyddslag som egentligen inte riktar in sig på själva spelen – utan miljöerna de finns i.

Fram till 2007 omfattade lagen enbart spelmaskiner som startas med någon form av myntinkast, men efter en dom i regeringsrätten det året kom även spel i vanliga datorer att omfattas. Upprinnelsen till den domen var en konflikt mellan en tillståndshandläggare i Örebro och lan-kaféet Play It.

Av en ödets nyck visade det sig nu att Erik de Basso, som fick ansvar för tillståndsärendet på Inferno Online, inte bara var från Örebro; det var hans äldre bror som hjälpte Play Its ägare Melkis Hanna att ta den juridiska kampen med kommunen. En kamp som alltså tog fem år, kostade Melkis Hanna en hel del pengar och slutade med att kommunen fick rätt. Kanske var det också vetskapen om detta som fick Erik de Basso att välja en annan strategi.

– Vi insåg att vi inte orkade ta kampen med myndigheterna där och då. Så vi ansökte om tillstånd och betalade, sedan började vi striden, säger han.

När Leif Andersson, tillståndshandläggaren i Örebro, får höra talas om beloppet Inferno Online ska betala blir han nästan lite chockad.

– Jag tycker ju att det är bra att den typen av verksamhet har någon form av tillsyn, men 35 000 kronor för ett enda lan-kafé? Det är orimligt mycket. När jag och Play It blev oense handlade det om 1 500 kronor som skulle betalas, det låter betydligt rimligare i mina öron, säger han.

I dag jobbar Leif Andersson med alkoholtillstånd. Han jämför:

– En restaurang som säljer alkohol för 30 miljoner betalar 17 000 kronor för tillstånd och tio tillsynsbesök under ett år. Det tycker både de och vi är en rimlig summa. Men det där…det borde gå att göra billigare, det måste det gå, annars kanske hela verksamheten hotas.

Det gör den inte på Inferno Online, men några anställda har fått mindre jobb.

– Vi har inga enorma tillgångar eller en verksamhet där vi skär guld. De där 70 000 kronorna har vi fått spara genom att skära ner arbetstimmar för folk, så enkelt är det, säger Erik de Basso.

Den ”strid” som Erik de Basso talar om har till stor del utspelat sig långt från medias rubriker, i möten med just Lotteriinspektionen.

– Jag tror de sakta men säkert börjat fatta vad vi håller på med. Det vi gör har inget alls med gamla flipperhallar att göra, ingenting. Vi håller inte på med lotterier eller spel på hästar, gamingkulturen är något annat. Det fattar ju vem som helst som orkar masa sig hit på ett besök i verkligheten.

Joakim Rönngren på Lotteriinspektionen ger ungefär samma bild. Han har jobbat på myndigheten i drygt ett år som kommunikationschef, men med spel om pengar sedan 2001. När han började jobbet hamnade han med andra ord rakt i debatten kring Inferno Online.

– För egen del har det helt klart varit en resa, där jag lärt mig mycket, säger han.

– Möjligen kan det vara så att bilden av flipperhallarna lever kvar i vårt dna, det är en referenspunkt som det utgås från. Men i dag har vi börjat förstå att kulturen runt spel om pengar är en annan än i gamingkulturen. Ja, jag skulle vilja gå så långt som att säga att det kan vara skadligt att blanda ihop sakerna.

– Men att påstå att vi inte fattat något kring med problemen med automatspelslagen är en grov överdrift. Det finns både domstolsutlåtande och en lag som vi är satta att följa, det är ju knappast så att Lotteriinspektionen självt kan välja vilka lagar och regler som ska tillämpas. Vi har internt diskuterat att automatspelslagen sedan länge spelat kan ha spelat ut sin roll och vi har även gjort vad vi kunnat genom att skriva till regeringen.

2012 lämnade Lotterinspektionen en översyn av automatspelslagen till regeringen. När lagen skrevs 1982 var det enklare att definiera vilka slags spel det handlade om; mekaniska eller digitala spel som inte gav vinst i form av pengar, som men matades med pengar i ett myntinkast för att startas. När Lotteriinspektionen ska försöka reda ut likheter och skillnader mellan dessa spelmaskiner och speldatorer på 2010-talet blir det myndighetslingo i den högre skolan: 

”Frågan om avgränsning blir än svårare då det gäller uppställning av dylika automater. Här synes lagstiftaren ha förutsatt att det redan av att titta på en avstängd "automat" (det finns inget krav på att den måste vara igång) går att bedöma att det rör sig om en sådan automat lagen avser. Så är kanske fallet då det rör sig om sådana konsolspel där det genom en okulär besiktning går att konstatera att automaten har tex. en ratt eller andra knappar för att kunna påverka utgången i något man på goda grunder får anta är ett spel. I fråga om t.ex. en avstängd dator som är utställd för allmänheten går det däremot inte enkelt att avgöra om den är avsedd för spel.”

Utredningen, som alltså är inlämnad till Finansdepartementet ett knappt år innan Inferno Online fick sitt första tillsynsbesök, visar att myndigheten fått en mer nykter syn på det här med dataspel och lan-kaféer sedan i april 2006, då ansvaret för automatspelslagens efterlevnad fördes över från kommunerna till Lotteriinspektionen.

Till exempel har Lotteriinspektionen gått igenom all forskning kring kopplingen mellan verkligt våld och spelvåld, och konstaterar dels att någon tydlig sådan inte finns, dels att det ter sig ”vanskligt om en myndighet skulle behöva godkänna eller inte tillåta vissa förströelsespel på grund av dess innehåll.”

Man föreslår även vissa viktiga ändringar i reglerna. Först och främst att hela området ska avkriminaliseras. Det ska alltså inte finnas straff i form av böter eller fängelse för Inferno Online om de inte betalar eller anmäler sin verksamhet till Lotteriinspektionen.

Likaså vill Lotteriinspektionen ta bort dagens krav på att den som driver ett lan-kafé (eller vill ha en spelkonsol stående i sin hamburgerrestaurang) måste klara en vandelsprövning (det vill säga inte vara kriminell eller syssla med droger). Man vill även ändra dagens tillståndsplikt till en anmälningsplikt, det vill säga att lan-kaféer själva ska anmäla sig till inspektionen.

– Det ger oss rätt att göra inspektioner, och det kan väl ändå vara okej? Det är ändå miljöer där barn vistas, att vi kollar till så att det är schyssta miljöer tjänar alla på. Vi upplever inte heller att lan-kaféerna har något emot just den punkten, det kan ju tvärt om vara bra för dem att kunna visa sina kunder och deras föräldrar att verksamheten har tillstånd och viss tillsyn, säger Joakim Rönngren.

Lotteriinspektionen varnar samtidigt i sin översyn för att dataspelsdatorer enkelt kan konverteras till pokerdatorer:

”Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen kan, enligt Lotteriinspektionens mening, risken för försök till kringgående av lagstiftningen, till exempel i form av datoriserade pokerturneringar och andra typer av hasardspel vilka på ett enkelt sätt kan anordnas i en lan-spelsmiljö, inte underskattas. Givetvis är en miljö där det bedrivs illegalt spel om pengar en olämplig barn- och ungdomsmiljö.”

Vilket får Erik de Basso att skratta högt.

– Ja men det är ju det jag säger, de som skriver sånt där kan ju antagligen inte ens googla. Vet de inte att man kan bestämma vad datorerna i nätverket kan eller inte kan göra? Fattar de inte att det är vi som bestämmer vad våra kunder kan göra på våra datorer, säger han.

– Du kan inte gå till någon pokersida hos oss. Du kan inte porrsurfa. Vi har stenhårda regler, men dessutom är det ingen som kommer hit för att hålla på med sådant. Det är så dumt och okunnigt att jag bara blir arg när jag hör det.

En gemensam nämnare mellan Max hamburgerrestaurang i Uppsala, Café Play It i Örebro och Inferno Online är alla upplevt att de bemötts tämligen bryskt av myndigheterna. Att Lotteriinspektionen därför hamnar i skottgluggen är lätt att förstå; en fyrkantig myndighet som kräver pengar av de som sysslar med tv- och dataspel och hotar med böter och fängelse framstår inte som värst sympatisk.

Men Lotteriinspektionen är trots allt bara utförare av beslut som kommer uppifrån, i det här fallet från finansdepartementet och slutligen regeringen i form av finansmarknadsminister Peter Norman, M. Eftersom regeringsrättens dom, som ligger till grund för dagens tillämpning av automatlagstiftningen, kom 2007 har alltså den borgerliga regeringen haft den politiska makten över frågan hela tiden. Om regeringen säger att lan-kaféer kan utgöra riskabla miljöer för barn och att Lotteriinspektionen ska ha koll på dem, ja, då är det ju ärligt talat inte mycket myndigheten kan göra åt saken.

– Man kan ha en mängd åsikter om hur lagen tillämpas i fråga om lan-kaféer och förströelsespel, men man kan inte skylla på Lotteriinspektionen. De gör bara sitt jobb, de gör inget politiskt ställningstagande i frågan, och det gör inte vi heller, säger Carin Kappe som är tjänsteman på finansdepartementet.

Hon är väl medveten om Lotteriinspektionens översyn och de synpunkter som finns där.

– Vi har med det i det arbete som pågår här just nu. Vi har även haft en dialog med branschorganisationer. Vi är medvetna om de problem som finns och hur situationen ser ut.

Och vad betyder det, att det kommer att ske förändringar?

– Vi kommer att ha ett nytt förslag klart under hösten. Där väger vi in Lotteriinspektionens synpunkter. Det är de som finns närmast verkligheten, det är klart att deras synpunkter väger tungt.

På frågan om lagen och dess tillämpning känns otidsenlig, ger Carin Kappe något som kan tolkas som ett jakande svar.

– Det som ligger till grund för hur lagen tillämpas dag är beslutet från regeringsrätten 2007, vilket i sin bygger på ett fall från 2002. Det har hänt oerhört mycket i spelvärlden både sedan 2002 och 2007. Det är väl fullt möjligt att allt skulle sett lite annorlunda ut i dag, säger hon.

– Kunskapen om vad dataspel är och inte är har ökat och det här med att spela dataspel överhuvud taget har avdramatiserats. Den där kopplingen som gjordes då till flipperhallarna på 80-talet skulle man kanske inte göra med samma automatik i dag.

Vad säger då finansmarknadsministern? Computer Sweden har sökt honom för en kommentar, men fått nöja sig med ett mailsvar från hans statssekreterare Erik Thedéen:

”Regeringen är medveten om problemen förknippade med tillämpningen av automatspelslagen, vilket även Lotteriinspektionen belyst i sin rapport till regeringen. För närvarande pågår ett internt arbete inom regeringskansliet med att ser över lotterilagen. Inom ramen för det arbetet prövas även behoven av förändringar av automatspelslagen. Resultatet av arbetet väntas kunna presenteras i slutet av året”.

Tolv år efter att Leif Andersson tog cykeln för ett överraskningsbesök hos Melkis Hanna och därmed startade en rättsprocess som slutade med räkningar till Max på 60 000 kronor och Inferno Online för 70 000 har vi alltså kanske börjat nå vägs ände. Regeringen tycker åtminstone att det finns problem förknippade med lagen.

Och är det kanske inte så att de gamla flipperhallarna och lan-kaféer i själva verket inte bara är olika, utan snarare varandras motsatser? Samtidigt som Socialnämnden i Örebro inledde sin process mot Melkis Hanna, skrev nämligen två av kommunens ungdomskonsulenter ett intyg på att verksamheten i högsta grad var barn- och ungdomsvänlig, och det var på Café Play It som stadens fritidsgårdar spelade de årliga mästerskapen i Counter-Strike.

Och på Inferno Online har man inte bara stenhårda regler för vem som får spela sent på kvällar och nätter, med krav på intyg från föräldrar som dubbelkollas med telefonsamtal – man fungerar också i praktiken som en modern fritidsgård med 280 000 besök om året bara på anläggningen på Odenplan.

– Vi är inget farligt eller dåligt, vi är något bra. Lägg ner vår verksamhet och du skulle få massa problem som inte finns i dag helt enkelt för att ungarna sitter här och spelar istället för att springa ute på stan, säger Erik de Basso.

Och det här med att vara öppen för tillsyn?

– Vi är öppna för tillsyn redan i dag. Det är väl jättebra att någon kollar så att det finns brandskydd och att det är en bra miljö för barnen att vara i, det är inga konstigheter. Men kom inte hit och påstå att vi är något vi inte är, att vi sysslar med spel om pengar eller är någon gammal sunkig spelhall från förr. Det här är en seriös och social verksamhet runt dataspel och spelkultur, inget annat.

Del 3: Spelcentret hoppas på regeringen.

Tidigare i reportageserien:
Del 2: När studenten krockade med byråkraten.
Del 1:
Från flipperstök till hamburgerkök.