Mångfald… Integration… Vad är din relation till dessa begrepp? Jag trodde själv att jag hade ganska bra pejl. Tills jag hörde Leo Razzak berätta om sitt liv. Tills jag hörde honom prata om hur många fler sätt det finns att tänka kring mångfald, och de många olika grupper av människor vi har i Sverige som behöver inkluderas om vi ska kunna utnyttja oss av kraften i hela Sverige. Tills jag hörde honom säga hur mycket det faktiskt kostar att inte inkludera alla i vårt samhälle. Och så tog jag kunskapstestet om Sverige på sajten ”Mångfald framgång” och insåg att jag inte hade någon koll alls…

Prata med alla i personalen om mångfald och ge dig inte förrän alla förstår de strategiska fördelarna av ett dynamiskt företag som avspeglar samhället som det ser ut i personalsammansättningen.

Jag började fundera och diskutera: hur kan jag på mitt lilla hörn medverka till att vi får ett bättre samhälle där innovation och dynamik är en produkt av en integrerad mångfald? Jag har ännu inte hela svaret, men tanken ligger och gror i bakhuvudet. Vad jag vet är att vi gillar de vi är lika, det är liksom inprogrammerat i våra gener. Får vi chansen så väljer vi den som är mest lik oss, vare sig likheten består i utseendet, namnet, området eller yrket. Det krävs fokuserad tankeverksamhet för att bli medveten om att vi av naturen hela tiden tar den lätta vägen i valen, och både du och jag måste tänka till nästa gång vi till exempel ska välja vem det är som ska vara med i just vår arbetsgrupp eller få ett jobb på just vår arbetsplats.

Kort sagt: hur kan du och jag vid nästa tillfälle se till att öka mångfalden på våra arbetsplatser? Jag vet till exempel hur svårt det kan vara att presentera och anställa annorlunda kandidater vid rekryteringar. Men är det inte just där det är bra att börja med en förändring – vid nästa anställning. Är du rekryteringskonsult: se till att ta med minst en oväntad kandidat vid nästa presentation och ge dig inte förrän kunden vill träffa personen på intervju! Är du rekryterande chef: intervjua minst en kandidat som inte passar in i din vanliga personmall och ge dig inte förrän du ser vikten av att utmana dina egna fördomar. Är du HR-ansvarig: prata med alla i personalen om mångfald och ge dig inte förrän alla förstår de strategiska fördelarna av ett dynamiskt företag som i personalsammansättningen avspeglar samhället som det ser ut. Låt oss tillsammans aktivt börja arbeta för ett konkurrenskraftigt, innovativt och inkluderande Sverige med stor mångfald!


Hillevi M Billinger, juni 2014