För tre somrar sedan släppte SMHI sina prognoser i en väderapp. Det innebar ett snabbt lyft för sommartrafiken. Under vinterhalvåret i år låg antalet besökare på drygt tjugo miljoner i månaden. Men på sommaren exploderar vårt väderintresse. Första året med en väderapp, 2011, gick trafiken från 11 miljoner besök i juli 2010 upp till dryga 20 miljoner besök.

Förra året hade trafiken fördubblats till över 40 miljoner besök under högsommaren och i höstas, under lågsäsong, är den nu uppe i mellan 15 och 20 miljoner besök i månaden. Ett rimligt stalltips är alltså att vi får ett nytt trafikrekord i sommar igen. Dessutom har SMHI just lanserat en app även för surfplattor.

Förutom trafiktrycket på sajt och app går det sedan årsskiftet dessutom att hämta hem aktuella väderdata gratis. Även där pekar kurvorna uppåt och ligger nu på 300 000 anrop om dygnet, varav 200 000 gäller just vädergprognosdata.

Trots att trafikvolymerna alltså växer är it-chefen Håkan Borg lugn.

– Öppna data växer ganska kontrollerat och vi har försökt bygga våra tjänster så att vi klarar att lasterna går upp.

Receptet är att separera trafiken.

– Vi har lagt väldigt mycket kraft de senaste två åren på att dela på tjänsterna så att de som kommer in via appen tar en väg, hemsidan en annan och de öppna tjänsterna tar ytterligare en annan väg.

Förutom att separera trafiken har den också lagts på olika tekniska lösningar berättar Håkan Borg.

– Vi har byggt ut lastbalanseringen med fler servrar så att trafikbördan fördelas. Dessutom har vi cachar på olika ställen där vi mellanlagrar den data som läses upp – det betyder att när många från Stockholm är inne och tittar på samma väderprognoser så behöver de inte läsas upp flera gånger, säger han.

– Det här har gjort att vi har kunnat hantera den ökade trafiken och sluppit brandkårsutryckningar.

Frågan är nu hur mönstret för öppna data ser ut under sommaren.

– Det ska bli spännande att se om det stiger i sommar, säger Johanna Fältström som är ansvarig för öppna data på SMHI.

Ännu har inga banbrytande applikationer byggs konstaterar hon men däremot är intresset stort.

– Vi får allt fler förfrågningar kring specialbeställningar framför allt från handeln och energibranschen.

Vad kan det handla om för beställningar?

– Ofta handlar det om att försöka hitta samband mellan väder och beteende så då är det data bakåt i tiden som man vill titta på. För handelns del finns exemeplvis ett intresse av att analysera om en försäljningsökning kan kopplas till ett specifikt väderläge.