Martin Bruse som är en av nio utvecklare på Soundtrack Your Brand är mycket nöjd med Googles språk Go. Han ser det som en lyckad kombination av enkel syntax och avancerade funktioner.

– Go är statiskt typat, men är lika vackert och kompakt som Python. Det är inte lika pratigt som Java och man slipper minnesfelen i C. Datatyperna kontrolleras under kompileringen av program, vilket är en stor fördel, säger Martin Bruse.

Go lanserades av Google 2009 med det uttalade målet att vara ett modernt alternativ till språken C++ och C. Koden kompileras till maskinkod, men tack vare att det finns en run time-del finns det automatisk minneshantering, så kallad garbage collection. Det finns kompilatorer för populära operativsystem som Windows, Linux, Mac OS X och olika BSD-varianter.

– Go är nästan lika snabbt som C för uppgifter som C är populärt för. Och det är minnessnålt jämfört med alternativ som Java.

Rent tekniskt nämner Martin Bruse parallell kod och synkroniserade köer som exempel på lösningar som Go lämpar sig väl för. Hela serverdelen för Soundtrack Your Brands webbtjänst är skriven med Go. Privat har Martin Bruse även skrivit ett bokningssystem för ett klättergym och en distribuerad databas med Go.

– Go marknadsförs som ett systemnivåspråk och jag tycker det passar för sådana uppgifter också, men inte på den allra lägsta nivån. Det skulle gå att skriva stora delar av ett operativsystem med Go.

I det dagliga arbetet nämner Martin Bruse ett rikt ekosystem kring Go som en fördel. Det finns också ett innehållsrikt standardbibliotek. Han använder textredigeraren Vim för att skriva Gokod.

Fakta

Att ett programmeringsspråk är ”statiskt typat” innebär att programmeraren måste ange datatyper för till exempel variabler i programmen. Heltal och text är två exempel på datatyper.