Rackspace hänger på Mirantis och IBM som nyligen lanserat en satsning på att erbjuda specifika fysiska servrar i molnet till kunderna. Rackspace och konkurrenterna tar fasta på att det är svårt att förutsäga prestanda på traditionella molnplattformar, där kunderna delar på gemensam hårdvara och kör sina jobb på virtuella servrar.

Rackspace påpekar att lösningen på problemen i en traditionell molnmiljö är att ta mer resurser i bruk än vad som verkligen behövs. Genom att hyra en specifik fysisk server som man är enda användare av ska prestanda bli mer förutsägbara och därigenom ska överdimensionering kunna undvikas. Lustigt nog är argumentet om att slippa överdimensionering det samma som används för att framhäva traditionella, delade molnplattformar gentemot egen, lokalt installerad hårdvara.

Rackspace är noga med att påpeka att det inte finns någon virtualiseringsmjukvara, så kallad hypervisor, på Onmetalservrarna. På så vis ska kunderna slippa betala ”virtualiseringsskatt”, som enligt Rackspace kan försämra prestanda för diskhantering och nätverkskommunikation med mellan fem och 20 procent.

Rackspace ska erbjuda tre olika servertyper: Compute, I/O och Memory. Compute anges passa för till exempel webbservrar, applikationsservrar och lastbalanserare. För I/O nämns transaktionshantering och databaser som användningsområden. För Memory är det cachehantering, sökindex och analyser som körs i minnet som gäller. Servrarna är konfigurerade med mjukvara enligt Openstackstandarden och hårdvara enligt Open Computestandarden. Som processorer används olika Xeonmodeller från Intel.

Det finns inga uppgifter om vilka operativsystem som ska kunna köras, mer än att Coreos, en Linuxdistribution, ska vara ett alternativ när Onmetal blir tillgängligt.

Rackspace lyfter vidare fram att Onmetalservrar ska kunna integreras med traditionella molnservrar och att samma programmeringsgränssnitt och administrationsverktyg används som för företagets traditionella molnplattform.

Onmetal ska vara klart för användning i slutet av juli. Det finns ingen information om prissättning.

Fakta

Att flera användare delar på hårdvara, som i traditionella molntjänster, går under benämningen multi-tenant. Att en användare har exklusiv tillgång kallas för single-tenant. Eftersom tenant betyder hyresgäst handlar liknelsen om att bo ensam i ett hus eller att dela ett hus med andra.