Marknaden för avancerad informations- och dokumenthantering (ecm) växer snabbt och har så gjort under flera år. 2013 växte marknaden enligt analysföretaget Gartner med 8,6 procent till ett globalt värde av 36 miljarder kronor. Anledningen är speciellt de snabbt ökade informationsmängderna av ostrukturerad data. Bilden är samstämmig i den rundringning bland ecm-leverantörer som Computer Sweden har gjort.

– Det är en intressant tid just nu inom ecm. Det ett väldigt ökat tryck, säger Rolf Rosell, affärsområdeschef på IBM.

Christian Hadenius, Nordenchef på Opentext instämmer.

– Det man pratade om för 10-12 år sedan börjar hända nu. Det beror på den stora digitalisering av företagen som pågår just nu.

Men just ecm tillhör de områden inom företaginriktad it som hittills har gått trögast att få upp i molnet.

– Ecm är ett område där man avvaktar med molntjänster, säger Johan Ekberg, vd på ecm-specialisten Apendo.

Anledningarna är att informationshantering är ett känsligt område på de traditionellt större företag som behöver mer avancerade lösningar för att spåra och följa upp information. En stor bank vill helst själv kontrollera kundprocessen. Lösningar för att hantera bedrägerier på ett försäkringsbolag är man också tveksam att lägga ut på en tredje part. Många större företag har dessutom stora krav både inifrån och utifrån kring lagar och regelverk för olika typer av information.

– Det beror också mycket på debatten just nu kring data, speciellt hur sekretessbelagd information hanteras i molntjänster, säger Johan Ekberg.

John Newton, ecm-leverantören Alfrescos globala CTO, anser till och med att vissa konkurrenter har gått för långt mot molnet, för tidigt.

– Det senaste året har Microsoft gjort många förvirrade. De försöker få över kunderna från Sharepoint till molnlösningarna i Office 365. Men kunderna vill fortfarande ha lokalt installerad mjukvara. Det är en stor fördel för oss, säger John Newton.

Andra tror att molnlösningar är på gång och pekar på flera större installationer. Till exempel den svenska ecm-leverantören Formpipe. Enligt dem finns det andra problem.

– Min känsla är att Microsoft har tappat under det senaste året. Många försökte göra egna lösningar med Sharepoint tidigare, eftersom de fick licensen gratis i paketlösningar. Men Sharepoint kostar mycket i konsultinsatser. Därför tittar kunderna nu hellre på standardprodukter, säger Mauritz Wahlqvist, ansvarig för offentlig sektor på Formpipe.

Niklas Danell, produktchef för Office och Office 365 på Microsoft känner inte igen bilden av att Microsoft har fått det svårare. Tvärt om. Och det är molnlösningarna som enligt honom driver på.

– Sharepoint har länge varit Microsofts mest framgångsrika produkt någonsin. Så är det inte längre. Nu har Office 365 gått om, säger Niklas Danell.

– För en relativt billig penning får du en terabyte per användare med Office 365. För tusen användare blir det en petabyte ihop, motsvarande 20 miljoner arkiveringsskåp. Då behöver du ecm för att hålla ordning.

Enligt Niklas Danell överväger den stora effektiviteten och den enormt utökade lagringsmängden klart eventuella nackdelar, speciellt som det går att köra traditionell Sharepoint parallellt.

Så du känner inte igen dig i att Microsoft förvirrar kunderna?

– Nej. Men det finns däremot en hel del förvirring om vad molnet är för någonting. Det är som att säga att Crescent och Volvo är samma sak för att de båda levererar fordon. Man klumpar ihop alla leverantörer, när det egentligen handlar om väldigt olika angreppssätt.

Fakta

Ecm, enterprise content management, är ett samlingsbegrepp som inbegriper allt från dokumenthantering, webbinnehållshantering, samarbete kring information och arkivering. Många pratar nu om det ännu vidare begreppet enterpise information management, som då ska innefatta hela informationscykeln och där även de jättestora ostrukturerade datamängderna ingår.

Enligt analysföretaget Gartner är det tre mer specialiserade leverantörer som växer klart snabbare än marknaden, när man tittar på de största leverantörerna under 2013: Perceptive Software (58%), Alfresco (27,7%) och Hyland Software (16,2%). Svenska Episerver tillhör också snabbväxarna med 10,3 procent som 11:e största ecm-leverantör globalt 2013.

Perceptive Software tillhör skrivartillverkaren Lexmark och har vuxit mycket på grund av uppköp.

Marknadsledarna är:
1. IBM, 19,8%
2. Opentext 15,6%
3. EMC 8,2%
4. Microsoft 6,6%
5. Oracle 5,4% 
(global marknadsandel, 2013)