Antalet sysselsatta inom många it-yrken kommer att vara påtagligt fler under 2014 än under året innan, konstaterar Arbetsförmedlingen i en färsk prognos för den svenska arbetsmarknaden.

Utvecklingen i it-branschen har stärkts sedan mitten av 2013. Företagen räknar med en starkare efterfrågan framöver och konjunkturförstärkningen som sker de närmaste åren gynnar företag som säljer tjänster till andra företag. Att bland annat industrin går in i en återhämtningsfas gynnar it-företagen.

Sysselsättningen inom it-yrkena väntas nu öka efter att endast ha förändrats marginellt under de senaste åren. Det väntas bli mycket liten konkurrens om jobben för de yrken där utbildnings- och erfarenhetskraven är höga: it-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare samt testare och testledare.

För nyexaminerade samt för de som förvisso har utbildning och erfarenhet, men som inte arbetat inom området de senaste åren, kan det dock bli besvärligare att hitta arbete, enligt Arbetsförmedlingen. Inte minst blir det viktigt att hålla sig uppdaterad med den tekniska utvecklingen.

Kvalificerad it-personal efterfrågas inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Samtidigt leder arbetsgivarnas önskemål om mångsidig arbetslivserfarenhet till att arbetsgivarna fortsätter att rekrytera arbetskraft utomlands. Många företag väljer också att utlokalisera vissa arbetsuppgifter genom offshoring, konstaterar arbetsförmedlingen.

När det gäller it-yrken med kortare utbildningskrav, som drifttekniker och supporttekniker blir konkurrensen om jobben fortsatt hård. Efterfrågan på dessa yrken stiger förvisso något tack vare konjunkturförstärkningen, men många av de arbetslösa saknar arbetslivserfarenhet, eller uppfyller inte arbetsgivarnas krav.

Behovet av it-specialister kommer att ligga på en hög nivå också sett i ett tioårsperspektiv. Yrkeskåren är dock ung varvid pensionsavgångarna blir små. Samtidigt har för få har utbildat sig inom it-yrken sedan millennieskiftet, även om antalet studerande ökat något under de senaste fem åren.

"Fler borde utbilda sig inom dessa yrken för att behoven på arbetsmarknaden skall tillfredsställas", skriver Arbetsförmedlingen i sin analys.

Även rekryteringen av utländska experter bedöms fortsätta.


Missa inte CS Jobb - Specialisten på it-rekrytering. Just nu finns 338 lediga it-jobb att söka!