När Gartners reviderar sin it-prognos för 2014 och 2015 skruvas tillväxten för i år ner från 3,2 till 2,1 procent. Det beror på nedskruvade förväntningar på tillväxten för klientenheter, datacenterlösningar och till viss del även tjänster. Gartners analytiker Richard Gordon lyfter fram ökad konkurrens och brist på produktdifferentiering som bakomliggande orsaker.

Totalt tror Gartner på en global it-marknad värd 3 749 miljarder dollar, cirka 25 221 miljarder kronor, för i år. Den största sektorn är telekomtjänster som står för 43,6 procent, med 1 635 miljarder dollar. Det innebär en ökning på endast 0,7 procent från förra året. En minskning för röstsamtal på tio procent bidrar till en låg tillväxt.

Mest glädjande är att företagsmjukvara tros öka med hela 6,9 procent jämfört med förra året, till ett värde på 321 miljarder dollar. Det är en andel på 8,6 procent av hela it-kakan. Databasmjukvara är den nisch som det ser allra mest lovande ut för. Applikationer går det trögare för, speciellt för officeprogram och mjukvara för att skapa digitalt innehåll.

Även it-tjänster verkar lovande med en ökning på 3,8 procent, till ett värde på 967 miljarder dollar. Andelen av den totala it-marknaden är 25,8 procent.

Det är värre med klientenheter och datacenterlösningar som spås att växa med 1,2, respektive 0,4 procent. I sektorn klientenheter räknas förutom persondatorer, mobiler och surfplattor även skrivare in.

En anledning till låg tillväxt för klientenheter tros vara att marknaden för surfplattor börjar bli mättad. I USA har snart hälften av alla hushåll surfplattor. Det tros innebära att intresset minskar för avancerade plattor och att de som handlar i stället vill ha billiga alternativ. Klientenheterna har en andel på 18,3 procent av den totala it-marknaden.

Datacenterlösningar är den minsta sektorn med en andel på endast 3,7 procent. Den låga tillväxten anses bero på ökad priskonkurrens och molnkonkurrerens för lagringslösningar. Ytterligare en anledning är att många satsar på billigare serverlösningar än tidigare. Att många datacenter har en låg utnyttjandegrad bidrar också negativt.

För 2015 tros det på en tillväxt på 3,7 procent jämfört med 2014. Den tillväxten innefattar en ökning för klientenheter på 5,8 procent och på 2 procent för telekomtjänster. Företagsmjukvara tippas öka med 7,3 procent.

Prognos för den globala it-marknaden
  Investeringar 2013
(miljarder dollar)
Investeringar 2014
(miljarder dollar)
Tillväxt (procent)
Klientenheter 677 685 1,2
Datacenterlösningar 140 140 0,4
Företagsmjukvara 300 321 6,9
It-tjänster 932 967 3,8
Telekomtjänster 1624 1635 0,7
Totalt 3673 3749 2,1