De nya reglerna för energiförbrukning för persondatorer, servrar och surfplattor baseras på en EU-förordning, som i sin tur är baserad på version 5 av energimärkningen Energy Star. I Sverige är det Energimyndigheten som har till uppgift att kontrollera att reglerna efterlevs. 2016 skärps kraven ytterligare.

– Om någon säljer produkter som inte uppfyller kraven så ber vi dem att sluta med det. Om de inte gör det kan vi utkräva vite, säger Lina Kinning, handläggare på Energimyndigheten.

Kraven finns specificerade i flera olika kategorier för persondatorer, servrar och surfplattor. De baseras på en mängd antaganden om hur enheterna används och vilka komponenter de är försedda med. För antagandena om användning gäller till exempel ett antal timmar per dag när datorn är avslagen, i viloläge, och så vidare.

I kategorin för de mest kraftfulla stationära persondatorerna anges en högsta förbrukning på 211 kWh (kilowattimmar) per år, som standard. Beroende på vilka komponenter datorn är försedd med kan den högsta förbrukning få gå upp till 340 kWh per år, eller ända upp till 550 kWh med två kraftfulla grafikkort. Som en jämförelse kan nämnas att för normalkategorin av bärbara datorer så är den högsta förbrukningen angiven till 36 - 38 kWh per år.

– Det är viktigt att påpeka att avsikten är att alla produkter ska blir mer energieffektiva och inte att begränsa den tekniska utvecklingen när det gäller prestanda. Det är möjligt att vissa krav är för högt angivna, beroende på hur tekniken utvecklas, säger Carlos Lopes, samordnare för ekodesign och energimärkning på Energimyndigheten.

Syftet med kraven, förutom att rensa bort enheter med onödigt hög energiförbrukning, är alltså att främja tillverkningen av energieffektiva enheter. En iakttagelse är att tillverkare av bärbara enheter är mer på hugget vad gäller energieffektivitet, än tillverkare av stationära. Det beror naturligtvis på att lång batterilivslängd är ett viktigt försäljningsargument för bärbara enheter.

Fakta

Energy Star är en internationell standard för energieffektiva konsumentprodukter som skapades 1992 av de amerikanska myndigheterna Environmental Protection Agency och Department of Energy.