Google lanserade språket Dart 2011 som ett alternativ till Javascript. Tanken är att bjuda på bättre struktur och prestanda än Javascript, med en likartad syntax. Det ska alltså vara enkelt för Javascriptutvecklare att ta sig an Dart. Hittills har det gått ganska trögt för Dart, vilket inte är oväntat eftersom det är svårt att etablera ett nytt språk på bred front.

Ett sätt att köra Dartkod är att konvertera, eller kompilera, den till Javascript. Men det finns också en run time-modul som är specifik för Dart, fast den är bara tillgänglig i webbläsaren Chromium som är en variant av Chrome och som en fristående lösning, alltså inte i någon webbläsare.

Med version 1.5 av Dart som släppts nyligen finns run time-modulen tillsammans med Chromium i en paketering som kallas Dartium. Googleutvecklarna anstränger sig sannerligen för att förvirra de som är intresserade av Dart. Kontentan är att det går att köra Dartkod direkt i Chrome, även om namn som Chromium och Dartium används. Och det ska fungera på Android.

Nyheterna i version 1.5 rör bland annat en uppgradering av användargränssnittselement för att skapa webbapplikationer. De nya elementen ska vara anpassade till Material design, användargränssnittet i den kommande nya versionen av Android. Men den viktigaste nyheten är att Google gör det möjligt att utveckla Dartapplikationer för, och köra dem på, Android.

Om Dart ska ta riktig fart krävs det antagligen att användningen av den specifika run time-modulen för Dart blir tillgänglig för fler webbläsare än Chrome och på fler mobiloperativ än Android. Visst går det att konvertera Dartkod till Javascript, men det är trots allt en omväg.

Det vore intressant om Google gör Dart tillgänglig på Art, den nya run time-modulen för den kommande nya versionen av Android. Art, som står för Android Runtime, är tänkt att användas för att köra program skrivna med Googles Javavariant på Android. Men det skulle vara tekniskt möjligt att även köra Dartkod på Art.