Det är Boston Consulting Group, BCG, som på uppdrag av Facebook har gjort en utredning om hur byggandet av Facebooks datacenter i Luleå har påverkat den svenska ekonomin. Utredningen har gjorts baserad på information från Facebook.

Slutsatserna gäller för åren 2011 - 2013 som främst har präglats av byggandet av datacentret, och på sluttampen även drift. Dessutom görs en prognos för ekonomisk påverkan fram till 2020.

Enligt rapporten ska perioden 2011 - 2013 ha inneburit att 900 jobb har skapats. Facebook har under den tiden spenderat 1,5 miljarder kronor i Sverige. Om man räknar in all ekonomisk påverkan, direkt och olika grader av indirekt, handlar det om 3,5 miljarder kronor.

Och det tar inte slut här. Dels sköts drift i datacentret som byggts, dels byggs ett andra datacenter som är planerat att vara klart 2016. BCG räknar med att den totala ekonomiska påverkan fram till 2020 kommer att vara nio miljarder kronor. De 2 200 jobb som ska ha skapats tros stå för så mycket som 1,5 procents av Luleås ekonomi.

Båda datacentren ska vara i drift 2017. Då beräknas det krävas 110 personer för att sköta driften. Att båda är i gång tros innebära att Facebook spenderar 316 miljoner kronor per år för att sköta driften. 90 procent av det beloppet ska spenderas lokalt i Luleå.

En rapport av den här typen är naturligtvis i någon utsträckning ett beställningsjobb. Men oberoende av hur korrekta slutsatserna är i detalj blir den generella slutsatsen att Facebooks etablering är positiv för Sveriges ekonomi.