Turerna har varit många kring det svenska datalagringsdirektivet. Först sades den omstridda lagen strida mot de direktiv som EU tagit fram, därefter slog utredare på regeringen fast att så inte alls var fallet. Enligt ett brev som PTS skickade ut tidigare i juni skulle operatörerna fortsätta att lagra data.

Och än ser det inte ut att vara slut på historien. Internetoperatören Banhof har nu anmält sig själv för brott mot Lagen om elektronisk kommunikation, eftersom man helt enkelt inte har lagrat data alls sedan EU-domen.

– Motståndet för övervakning och lagring av oskyldiga är något vi har fört en kamp om under många år. Därför var det så roligt att EU slog fast att svensk lag stred mot EU-rätten, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.

– Man har skjutit sig själv i foten. Om det var så solklart att man bröt mot lagen, varför har inte PTS agerat mot de operatörer som slutade lagra data senast?

Förhoppningen från Bahnhof sida är att ärendet ska dras ända till EU-domstolen, för att där få prövat om den svenska lagen verkligen strider mot EU-direktiven. På så sätt tror man att man kan få fram tydliga riktlinjer om vad som ska gälla.

– Vi vill inte gömma oss men det känns som att frågan har svävat i limbo alldeles för länge. Från regeringshåll tycker man att det är praktiskt att ha tillgång till så mycket information om medborgarna. Men om den svenska lagen så uppenbart strider mot EU-rätten måste vi som internetoperatör anmäla oss själva för att få till en förändring. Det är inte någon annan som kommer att göra det.