Den genomsnittlige mobilanvändaren kollar sin telefon omkring 110 gånger varje dag. Med en sådan siffra borde man kanske ana oro när det kommer till att klara sig utan den. Men även om svenskarna uppger sig vara extremt mobilberoende klarar de sig även utan mobiler längre än vad de själva tror. Det visar en undersökning genomförd av Yougov på uppdrag av Samsung.

Samtidigt som 54 procent av de tillfrågade anser sig vara beroende av sin mobiltelefon uppger mer än hälften att de klarar sig utan att kolla av den i mer än två dagar. Endast sju procent säger sig vara så beroende att man inte klarar vardagen utan att ha sin telefon tillgänglig.

– Mobilen fungerar i dag för de flesta som en personlig assistent och spelar därför en väldigt stor roll i vår vardag, säger Andreas Bergqvist, nordisk produktchef för mobiler på Samsung.

– Vi gör allt från bankärenden och sjukanmälan till att kolla på film och stora sportevenemang, spela spel och boka klipptid med hjälp av en smartphone. Den enorma bredden på funktionalitet kan vara en anledning till att vi tror att vi är mer beroende av mobilen mer än vad som verkligen är fallet.

Dessutom verkar det som att färre människor känner sig tvungna att kolla av mobiltelefonen innan de somnar. Endast en femtedel av de tillfrågade har den rutinen, medan hela 40 procent sover gott utan.