Landets universitet och högskolor har fått in klart fler ansökningar i år än förra året, vilket lett till att konkurrensen om platserna är hårdare än någonsin. För tekniska utbildningar ser det däremot likadant ut som tidigare. Antalet ansökningar till civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningarna ökar förvisso något, men det rör sig bara om några hundra fler än förra året.

– Det grundar sig i att man från politiskt håll har satsat lite extra på andra typer av utbildningar, bland annat på lärarutbildningar, säger Carina Hellgren, utredare på Universitets- och högskolerådet.

– Sedan är det trögt att få elever att välja naturvetenskapligt redan på gymnasienivå. Egentligen är det obegripligt, det är ju där det finns karriärsmöjligheter.

Enligt Carina Hellgren kan utvecklingen få stora konsekvenser. Eftersom arbetsmarknaden inom it skriker efter kompetens riskerar man att halka efter internationellt.

– Det kommer bli förödande om man inte får upp nivåerna. Bland människor som kommer till Sverige är ingenjörerna de som har störst chans att få jobb. Exempelvis har de som kommer från Syrien med någon form av teknisk utbildning större chans här än de som har samhällsvetenskaplig utbildning.

Siffrorna visar också en fortsatt dyster trend när det kommer till fördelningen mellan könen. Kvinnorna är klart underrepresenterade bland de som tänker bli ingenjörer.

– På skolorna har man försökt satsa på kvinnor, bland annat genom att under det första året dela in klasserna i tjejer för tjejer och killar för killar. Men då är de redan inne, det gäller att nå ut till dem som inte har bestämt sig.

Inte nog med att kurvan vägrar peka uppåt – antalet program blir också allt färre. Flera skolor har tvingats skära ner i utbudet, däribland Blekinge tekniska högskola. Enligt Carina Hellgren beror det på att den pengapåse som skolan tilldelades i den nu flera år gamla satsningen på tekniska utbildningar är slut. Och så länge det inte görs något nytt från politiskt håll lär utvecklingen fortsätta vara närmast obefintlig. Skolorna har helt enkelt inte råd att satsa.

– Man har behövt renodla sitt utbud och det ser vi på flera mindre högskolor. Istället för att vara så breda som möjligt fokuserar man istället på färre utbildningar.