Den svenska vården brukar inte vara känd för att stå för innovativa tekniska lösningar, men några ljus på den något mörka it-himmelen finns det allt. Skaraborgs sjukhus har exempelvis gjort en satsning på att bli mer moderna i sitt arbetssätt. Satsningen har bland annat mynnat ut i en app för AT-läkare, något som sjukhuset är först i Sverige med.

– Upprinnelsen till det hela är att vi tidigare hade problem att locka till oss AT-läkare. Efter en utvärdering kom vi fram till att vi brast i vår kommunikation, och då gjorde vi en satsning på att det skulle bli enklare att hitta information och utbildningar, förklarar Anders Plantin, verksamhetschef på Skaraborgs sjukhus.

Appen är i första hand tänkt att rensa upp informationsflödet. Bland annat går det att få notiser till saker man anmält sig till. Beroende på lärosäte och behov går det även att ställa in vad som ska komma upp i flödet, och det ska även gå bra att använda appen som ett slags klotterplank.

– AT-läkarna hamnade tidigare mellan stolarna. Många läser inte mejl, speciellt inte om läkaren inte sitter vid en arbetsstation.

Planen är att testa appen efter sommaren och, om den blir lyckosam, utveckla den till övriga studenter och ST-läkare. I ett möjligt framtidsscenario ser Anders Plantin rent av att appen kan användas för all personal på sjukhuset.

I övrigt ger han inte mycket för den tekniska utvecklingen inom vården, som han i många fall tycker är ”eftersatt” och ”stenåldersmässig”. Som verksamhetschef på Skaraborgs sjukhus arbetar han därför med att försöka modernisera strukturen, även om det kanske inte alltid är så enkelt.

– It i vården underlättar ofta inte arbetet utan är bara ytterligare ett steg som läkarna behöver ta sig förbi. Vår förhoppning är att it istället ska skapa värde för patienter och göra arbetet enklare.