Att företag släpar efter med säkerheten börjar bli allt vanligare. Och om det inte är intresset som fallerar är det kompetensen som saknas. Många gånger saknar ledningsgrupper tillräcklig med kunskap för att kunna hantera frågorna på bästa möjliga sätt. Lösningen på problemet kan komma från oväntat håll. Genom att inspireras av spelens värd hoppas experter på att göra säkerhetsarbetet roligt.

– Deltagarna i vårt program löpte 50 procent mindre risk att klicka på en misstänkt länk och var 82 procent mer benägna att rapportera om lösenordsfiske, säger Patrick Heim på amerikanska Salesforce.com, som har arbetat med spelifiering inom säkerhetsfrågor.

Även på svensk mark har en liknande utveckling börjat ta fart, om än i mer sporadisk form. Computer Sweden har tidigare skrivit om Combitech, som inför fotbolls-VM utbildade bettingbolag i säkerhet. Ett annat företag som satsar på spelifiering är Kaspersky Labs.

– Vi har ett program för industriella system där man får känna på att vara administratör under ett dygn. Tanken är att man ska lära sig att hitta sårbarheter, säger David Jacoby, säkerhetsexpert på Kaspersy Labs.

– Spelifiering inom säkerhet har pågått länge med olika slags hackertävlingar och war games. Själva konceptet har funnits i säkert tio år men det har tidigare riktat sig mot de mer tekniska och de som arbetar med säkerhet. Det har varit mer till för att skryta om sina kunskaper.

Salesforce.com arbetar efter principen att det är lättare att lära sig något om det samtidigt är underhållande och säger sig varit lyckosamma på området. David Jacoby tycker det är helt rätt tänk att ha på ett företag som strävar efter att lära ut ett säkerhetstänk.

– Det är lättare att förstå varför man gör en sak när man får känna på det i en spelmiljö. Det är kanske enklare att förstå skillnaden på ett bra lösenord och ett som är dåligt om man får leka sig till det. De anställda begriper kanske varför det inte är så bra att använda Skype på arbetet. Sedan är det så klart viktigt att arbetet följs upp också, så att det som har lärts ut även efterlevs.