Därmed avslår Förvaltningsrätten kommunens tidigare överklagan.

– Vi är så klart väldigt nöjda med Förvaltningsrättens dom, säger Ingela Alverfors, jurist på Datainspektionen.

Det var i september 2011 som Datainspektionen riktade skarp kritik mot Salems kommun och deras molntjänst från Google. Datainspektionen menade bland annat att avtalet som kommunen hade tecknat gav söksjätten alldeles för stort utrymme att behandla personsuppgifter för sina egna ändamål. Därefter har kommunen tagit fram ett nytt avtal, men även det underkändes av Datainspektionen.

Avalon, som är den svenska leverantören av Googles molntjänster, säger att mycket har hänt sedan fallet uppdagades och att det inte finns något skäl för kommuner som i dagsläget använder sig av tjänsten att oroa sig.

– Man har gjort bedömningen på ett gammalt avtal. Det har skapats ett nytt avtal sedan dess och det ska bli intressant att se när även det granskas. Man landar nog rätt i den här frågan i slutändan, säger Ola Persson, affärsområdeschef på Avalon.

– Det här är en viktig sak för Google. Det är inte bara Salems kommun som har blivit omskrivna, utan det berör många andra kommuner.

Men även om just denna historia rör ett äldre avtal säger Ingela Alverfors att det är en avancerad process att köpa in molntjänster, och att många kommuner tar för lätt på det.

– Det kan finnas flera orsaker till att det blir så här. Till exempel att man inte gör ett tillräckligt förarbete innan man går in i sådan här tjänst och blundar för de problemen som finns. Kommunen tycker kanske att fördelarna överväger det andra, säger hon.

– När en kommun köper in en molntjänst behövs en ordentlig riskanalys. I de flesta fall är det standardavtal som krävs, och då behöver man se till så att programmet följer personuppgiftslagen. Det är svårt för kommunen att veta exakt vad personuppgifterna ska användas till och därför blir det blir mycket avtalsgranskning, det får inte finnas några luddigheter.

Men trots att fallet har uppmärksammats en hel del finns det flera exempel på kommuner som mycket väl kan bli fällda framöver.

– Vi haft ett par andra granskningar för ett par kommuner som använder Google Apps. Där har vi sett samma brister.